Hög nivå av professionalism i insatserna från luften under CJSE 16

Övningen Combined Joint Staff Exercise, CJSE 16, pågår sedan den 18 april. Flygkomponenterna övas från Luftstridsskolan i Uppsala.

Luftstridsskolan upprättar och bemannar ett så kallat Site Exercise Centre (SEC) Foto: Mats Gyllander/Försvarsmakten
Överstelöjtnant Anders Nygren från Försvarshögskolan hälsar på flygvapenchefen generalmajor Mats Helgesson vid hans besök i Uppsala under CJSE 16 Foto: Mats Gyllander/Försvarsmakten
Kapten Andreas Nilsson med en finsk kollega i pågående stabsberedning Foto: Mats Gyllander/Försvarsmakten
Major Klas Grankvist är student vid HSU på Försvarshögskolan Foto: Mats Gyllander/Försvarsmakten

CJSE-16 är en stor datorbaserad övning där man övar en internationellt sammansatt stab som ingår i en fredsinsats på FN:s uppdrag i ett påhittat land, Bogaland. Totalt är det cirka 1 200 personer inblandade i övningen.

Övning på tre platser

Vid Ledningsregementet i Enköping finns flest övningsdeltagare. En mindre del övas från Marinbasen i Karlskrona och flygdelen övas från Luftstridsskolan i Uppsala.
I Uppsala är 125 personer övade och 88 personer ingår i övningsledning och support för att hålla igång de övande.

Stöd och support

Luftstridsskolan upprättar och bemannar ett så kallat Site Exercise Centre (SEC). Cirka 50 medarbetare från flera organisationsenheter inom Uppsala garnison inklusive frivillig personal ingår i supportteamet och har lagt ner ett omfattande arbete för att övningsdeltagarna skall mötas av bästa möjliga förutsättningar att öva, lära sig, byta erfarenheter och knyta kontakter.

Simulerad övning

Till skillnad från verkligheten och vid många andra typer av övningar så finns inga riktiga förband med i övningen. Den multinationella staben övar helt spelat och datorsimulerat.

Allt styrs från den stora spelledning som skickar in olika händelser som måste omhändertas av staberna. Sedan är det upp till stabspersonalen att verka för att det kommer fram lösningar som innebär att rätt insatser kan ske i operationsområdet.

Scenario

Scenariot utspelas i det fiktiva landet Bogaland.
Bogaland överensstämmer geografiskt med östra Mellansverige inklusive Gotland.
I Bogaland pågår en FN-operation för att skydda befolkningen och att bidra till att återskapa struktur efter ett långt inbördeskrig.
Bogaland Forces (BFOR) är en multinationell sammansatt styrka som har ett mandat från FN:s säkerhetsråd att verka för att överenskommelsen om vapenstillestånd följs.

Flygstyrkorna inom BFOR har till huvuduppgift att hålla en så kallad –No Fly Zone. Det innebär att ha full kontroll på vilka som får flyga över Bogaland samt hindra dem som inte respekterar det.
Man lämnar också stöd till de mark- och sjöstridskrafterna som ingår i BFOR. Det kan som exempel vara flygspaningsuppdrag och det kan ytterst också vara flygunderstöd där man tvingas att skjuta verkanseld med flygbomber och raketer.

Deltagare från flera länder

Syftet med CJSE är att förbereda enskilda deltagare att ingå i en multinationell stab vid en FN stödd insats. Flera av de övade är elever vid olika försvarshögskolor i Sverige, Finland, Österrike och de baltiska länderna. Följande nationaliteter är representerade i Uppsala.  Sverige, Schweiz, Finland, Österrike, Tyskland, Estland, Litauen, Bosnien/Hercegovina, Holland, USA och Sydkorea.

Flygstridskrafterna leds av utländska chefer

Det är för femte året i rad som flygkomponenten övas från Uppsala, men det är första året som den leds av utländska chefer. Tidigare år har en svensk flyggeneral varit chef ofta med en utländsk ställföreträdare.

Chef med titeln Joint Forces Air Component Commander, COM JFACC är den schweiziske brigadgeneralen Werner Epper. Han är normalt stabschef vid den schweiziska flygstaben.
Det är första gången general Epper är med och övar i CJSE.

Direkt under COM JFACC finns ställföreträdande chefen, överste Kimmo Hyvärinen från Finland. Han har deltagit en gång tidigare i CJSE 2009. Kimmo Hyvärinen är sedan årsskiften chef för den finska luftkrigsskolan i Tikkakoski.

- Vi anser att det är mycket viktigt att vi får delta i övningen med att besätta även höga chefsposter, konstatera både Werner Epper och Kimmo Hyvärinen.

På frågan om vad de båda har för uppfattning så här långt in i skedet av övning svarar de åter samstämt att förutsättningarna är mycket goda. Lokalerna är i utmärkt skick, tekniken håller hög standard och inte minst är den övade personalen mycket väl förberedda för sina uppgifter.

Väl förberedda och motiverade studenter

Överstelöjtnant Anders Nygren är i övningen chef för Combined Air Operation Centre, CAOC. Den delen av den sammansatta flygtaktiska staben som omsätter flygtaktisk chefs beslut till tillämpliga order direkt till flygförbanden. Anders har deltagit i CJSE nio gånger och har följt den utveckling som själva övningen utvecklats till idag. Han är dessutom till vardags kursansvarig och examinator för utbildningarna i luftoperationer på Försvarhögskolan i Stockholm.

De svenska studenterna som övar i CJSE från Försvarshögskolan är de som genomför uppdragsutbildningarna Stabsutbildningen, SU och Högre stabsutbildningen, HSU på militärvetenskapliga institutionen.

En av studenterna på SU är Andreas Nilsson. Han har sin bakgrund inom flygbassäkerhetstjänst på F 21 i Luleå. Den 16 juni tar han examen från kursen och är inriktad att tillträda som kompanichef inom flygbasenheten på F 21 som nyutnämnd major.

- Jag uppskattar att vi arbetar i en bra helhet med en mycket hög nivå av realism, och jag har fått ut mer av övningen än jag förväntade mig innan, säger Andreas.

Klas Grankvist är även han student från Försvarhögskolan. Klas är i övningen chef för den avdelning i CAOC som levererar order för luftoperationerna på kort sikt, den kallas för current.
Majoren Grankvist är andraårs student på HSU och skall efter examen senare i år bli divisionschef på transportflygdivisionen på F 7 i Såtenäs där han flyger transportflygplanet C 130 Hercules.

- Detta är ett bra tillfälle att få öva i befattning och omsätta kunskaper vi fått under kursen främst vad det gäller ledarskap och luftoperationsplanering, säger Klas Grankvist.

De är tredje gången Klas deltar i denna typ av övning.

Anders Nygren har sett en markant förändring hos studenterna att tidigt ställa krav på att inför CJSE få kunna läsa in underlag och förbereda sig. Studenterna har förstått att denna övning är ett unikt tillfälle för dem att få kunna öva i att bereda och ta beslut i komplexa situationer. Att under ett lärande förhållningssätt få prova på och dessutom få återkopplat ganska direkt av vad beslut på operativ nivå ger för resultat och konsekvenser för den som genomför uppdraget ute i verkansområdet.

- Professionalism och hög nivå av förståelse för vad man bidrar med i effekt återkopplas direkt, vilket är unikt för denna övning, säger Anders Nygren.

Han understryker ytterligare ett par saker som väldigt värdefulla för utvecklingen av CJSE. Dels att spelet i övningen har ändrats till en högre konfliktnivå vilket ger en högre grad av stimulans för studenterna och övriga som övas. Attityden mot lärandet är tillåtande. Man vågar göra fel och lär sig utav det.

Anders Nygren vill också räkna in miljön på Luftstridsskolan i Uppsala som en bidragande faktor till den positiva utvecklingen av övningen.

- Övningsplatserna är ytterst väl förberedda. En mycket hög nivå på all support. Allt fungerar. Det stimulerar studenterna till att kunna prestera bra resultat, menar Anders Nygren.

Tid för kamratskap

Utöver målet att förbereda den enskilda deltagaren att ingå i en multinationell stab är det minst lika viktigt att skapa goda relationer med andra flygvapenofficerare från alla de olika länderna.

Varje kväll under övningen erbjuds deltagarna möjlighet att umgås på mässen i Uppsala. Där utspisas kvällsmål som kan avnjutas med någon god dryck.

Vänskap skapas för livet. Sannolikheten att man kommer att mötas i verkliga sammanhang ökar med inriktningen att svensk försvarsförmåga ska utvecklas i samarbete tillsammans med andra nationer.