Förbereder kungens 70-årsdag

På lördag firas kungens 70-årsdag och förberedelserna har pågått länge. Under torsdagen förra veckan samlades chefer och representanter från Försvarsmakten, Polisen och civila organisationer på Stockholms slott för en sista genomgång av programmet.

Caroline Af Ugglas deltog på genomgången och berättade om den stora körens bidrag i födelsedagsfirandet. Foto: Petter Persson/Försvarsmakten
Chefen för kommendantstaben går igenom programmet inför kungens 70-årsdag med officerare ur Försvarsmakten och chefer från Polisen. Foto: Petter Persson/Försvarsmakten
Det finns en plan för allt som ska hända, på minuten och sekunden, men om något skulle behöva ändras på i sista sekund måste man snabbt kunna korrigera och anpassa sig till situationen. Foto: Petter Persson/Försvarsmakten

Syftet med mötet var att säkerställa att alla har en ensad bild av hur firandet ska gå till. Mötet leddes av överstelöjtnant Richard Beck-Friis som är chef för kommendantstaben i Stockholm.

– Det är många saker som ska hända samtidigt på olika platser och det är viktigt att alla bibehåller samma bild av vad som ska göras. Samtidigt måste vi vara följsamma för eventuella förändringar. Om något ändras med kort varsel måste vi snabbt kunna anpassa oss och få det att se ut som att allt var planerat från början.

Från Försvarsmakten deltar bland annat Livgardets livbataljon med beriden kortege, musikkårer och en fanborg med ett 70-tal fanförare från Försvarsmaktens olika förband och enheter.

– Vanligtvis har vi ingen fanborg. Det är unikt för i år. Födelsedagen brukar dessutom bara uppmärksammas på yttre borggården, men i år går kungen ut på Lejonbacken och möter folket, säger Richard Beck-Friis.

Under arrangemanget är säkerheten viktig, både för kungen och för barn och vuxna som deltar i firandet. Därför medverkade även polisen under mötet på slottet. Poliskommisarie Anders Bjärgård var en av dem.

– Jag arbetar som polisinsatschef under firandet. Vårt jobb är bland annat att biträda säkerhetspolisen och ansvara för ordning och säkerhet kring arrangemanget. Vi måste hela tiden vara beredda och snabbt kunna agera vid olika typer av händelseutvecklingar.

Både Richard Beck-Friis och Anders Bjärgård tror att firandet kommer att gå bra.

– Vårt samarbete med Försvarsmakten, Säpo och hovet har fungerat jättebra och jag tror att det kommer bli mycket folk och ett bra firande, säger Anders Bjärgård.

– Vi har fullt förtroende för och trygghet i dem som är chefer på olika platser och firandet kommer att gå alldeles utmärkt, säger Richard Beck-Friis.