Stora patientvolymer en utmaning i fältsjukhuset

Erik Salaneck, infektionsläkare på Akademiska sjukhuset, arbetar även inom ett av Försvarsmaktens sjukhuskompanier. Nyligen deltog han i övningen Cold Response i Norge, med uppdrag att upprätta ett fältsjukhus och hjälpa skadade, sårade och sjuka patienter.

Erik Salaneck i fältsjukhuset Foto: Ulrika Roos/Försvarsmakten
Ett av operationslagen igång. Foto: Ulrika Roos/Försvarsmakten
Fältsjukhuset uppställt i Trone, Norge Foto: Ulrika Roos/Försvarsmakten

Hur kommer det sig att du deltog i Nato-övningen?

– Jag arbetar deltid inom ett av Försvarsmaktens två sjukhuskompanier, cirka 3-6 veckor om året. Under den tiden är jag tjänstledig från infektionskliniken på Akademiska. Uppdraget innebar att kompaniet skulle upprätta ett fältsjukhus tillsammans med norska kollegor. Jag är anställd som infektionsläkare, men i likhet med alla andra får jag vara beredd på väldigt varierande uppgifter, såväl medicinska som militära.

Vad är mest intressant med ditt militära uppdrag?

– Tjänsten ger mig ett tillfälle till miljöombyte och samverkan med kollegor från hela landet, men också tillfälle att hantera en betydligt större bredd av medicinska tillstånd, både "skarpt" och i övning. Man tränas i att hantera stora volymer med traumapatienter med de begränsande tillgångar som finns i ett fältsjukhus. Det är nyttig övning för alla som bedriver akutsjukvård. Försvarsmakten erbjuder också möjlighet till fortbildning i relevanta områden.

Hur ofta arrangeras sådana övningar?

– Cold Response arrangeras vartannat i år i Norge. I övningen den 15 februari-10 mars deltog 15 nationer och 16 000 soldater från marin-, flyg- och arméförband, men även sjukvårdande personal. Totalt deltog 2000 svenskar.

– Mitt kompanis uppgift var att tillsammans med norska kollegor upprätta ett fältsjukhus för både övning och riktig sjukvård. Detta var första gången mitt kompani arbetade ihop med sin norska motsvarighet, Forsvarets sanitet. Vi var cirka 140 personer från Norge och Sverige som arbetade tillsammans på fältsjukhuset inom kirurgi, intensivvård och vårdavdelningar, i stort sett alla avdelningar som finns på ett sjukhus.

Vilken var den största utmaningen?

– Vi skulle både upprätta kompaniets del av sjukhuset på en avlägsen plats i annat land, samtidigt som vi samarbetade med norska kollegor på alla nivåer, ofta med olika system för kommunikation, journalföring, läkemedelshantering, fordon osv.

Hur är Försvarets sjukhuskompanier organiserade och vilka uppdrag får ni?

– Organisatoriskt tillhör kompanierna Försvarsmedicincentrum med säte i Göteborg. De senaste åren har Försvarsmaktens fokus varit internationella fredsbevarande insatser. Försvarsmedicincentrum har bland annat i uppdrag att bemanna Sveriges insatser i Mali, under FN-flagg, så det kan hända att man skickas ut i "skarpa lägen".