- Städning kan faktiskt vara kul!

Under tre dagar har personal ur Marinbasen slitit på Bollö skjutfält i Karlskrona skärgård. Man har monterat ner gammal infrastruktur och plockat bort tonvis av metallskrot för att nämna något. Är då det här kärnverksamhet? Ja, för det handlar om att ta hand om sina områden inför kommande verksamhet och övningar.

Miljösamordnare Pia Kamm och chefen för Utbildningsstödavdelningen Mattias Larsson kämpar här med en plåt på 120 kilo. "Det gick inte att bära den i den här terrängen men om man som jag gillar träning och belastar rätt kan man inte få bättre funktionell träning" säger Mattias Larsson med ett leende. Foto: Svend Lindblom/Försvarsmakten
Det är inte alltid lätt att hitta granaterna men när man väl gjort det markeras de och geotaggas för att sedan röjas av personal från Ing2 och Swedec. Slutsumman den här gången landade på ca 250 fynd. Även om man nu gått över ytan kommer det att finnas mer kvar. Varje vår kommer nya fynd upp när tjälen går ur marken. Foto: Carolina L Nilsson/Försvarsmakten
Allt vägs noga innan det placeras i containrarna som sedan ska lyftas tillbaka av Helikopter 14. Här är det taggtråd som samlats in vid ett tidigare tillfälle som nu tas om hand. Foto: Svend Lindblom/Försvarsmakten
Båtchefen Niklas Kallin blev uppskattad när han lyckades hitta en plats att tränga in stridsbåten mot skäret. Nu behövde man "bara" gå 400 meter i stening terräng med det som inte rymdes i containern. Foto: Svend Lindblom/Försvarsmakten
Sista dagen bjöd på det sämsta vädret. Det gällde att stänga containrarna ordentligt för att undvika extra vikt i form av vatten. Foto: Svend Lindblom/Försvarsmakten
Soldaterna går sakta framåt längs strandkanten på en linje. All metall plockas upp, och det blir en del. Så fort man misstänker att man stött på oexploderad ammunition ropar man: Fynd! alla stannar och föremålet undersöks. Man plockar även upp ganska stora mängder vanligt skräp. Foto: Carolina L Nilsson/Försvarsmakten
"Det känns bra att göra en insats för miljön" säger Dennis Johansson. Foto: Carolina L Nilsson/Försvarsmakten
Varje hemresa passade man på att ta med sig så mycket man kunde bära och få plats med i båten. Foto: Carolina L Nilsson/Försvarsmakten
Johan Hallénh och Fredrik Pettersson jobbar vanligtvis på Kosta övnings- och skjutfält men har bytt miljö för några dagar. Foto: Svend Lindblom/Försvarsmakten

För att kunna städa på ön utan fast landförbindelse eller vägar har exempelvis containrar fått lyftas ut med hjälp av Helikopter 14. En uppgift som helikopterpersonalen gärna tog på sig då det innebar ett bra övningstillfälle med det nya systemet. Containrarna hämtades inne i örlogshamnen i Karlskrona och flögs ut till ön för att sättas ner på olika platser där de sedan kunde fyllas. För att undvika att containrarna skulle bli för tunga för att lyftas tillbaka fick allt skräp som placerades i dem vägas. Varje dag har man också tagit med sig så mycket man kunnat ombord på stridsbåten som använts som transportmedel till och från ön och sista dagen användes även HMS Nåttarö som bärare av skräp.

Med anledning av det förändrade omvärldsläget övar Försvarsmakten mer och Försvarsmaktens övningsområden är av största vikt för att man ska kunna öka den operativa förmågan. Men det räcker inte alltid med de egna områdena. Pia Kamm är en tre miljösamordnare på Marinbasen och har varit med och planerat för städningen av Bollö. Till vardags jobbar hon och hennes kollegor med att skapa övningsförutsättningar för övande förband och enheter. Det kan handla om att ordna avtal med markägare för att kunna låna mark att öva på. En uppgift man ibland får lägga mycket tid på inför vissa övningar. Och, tar man inte hand om marken man lånar får man inte låna den igen.

– Det handlar om att långsiktigt trygga och utveckla förutsättningar för övningar, till exempel markområden. Ju bättre vi blir på att ta hand om det vi har och visa att vi gör det, som nu, här på Bollö, ju lättare är det för oss att få låna mark när vi behöver det. De övningsområden vi har är bra men ibland måste vi, för att verksamheten kräver det, skapa andra utmaningar för de som ska öva, och då måste vi flytta oss utanför våra områden, säger Pia Kamm.

Från Bollö har man nu plockat bort mängder av metallskrot och ammunitionsrester. Det man bedömt som farligt och som misstänks vara oexploderad ammunition, OXA, har noggrant markerats ut för att röjas i närtid. Bollö har använts för militär övningsverksamhet sedan början av 1900-talet, övningsverksamheten har bestått bland annat i stridsutbildning, skjutning och sprängtjänst. Ön har även fungerat som målområde vid flygövningar men just den verksamheten avslutades under sjuttiotalet. Fältet är ett av fyra i Blekinge skärgård där man får lov att skjuta skarpt.

– Jag är väldigt nöjd med det arbete som gjorts dessa tre dagar. Resultatet har vida överstigit mina förväntningar. Vi har också haft väldigt god samverkan mellan alla medverkande parter. Soldater, officerare, civilanställda och även förbandschefen har engagerat sig i städningen och det har varit roligt, som team building faktiskt, avslutar Pia Kamm som ser fram emot en välförtjänt påskledighet.

Är nu Bollö riskfri att beträda?

Ambitionen med denna insats har varit att minska de synliga resterna av äldre militär verksamhet på ön och att minska risken att vistas här. Men, risken kommer bara att vara reducerad, inte borta. Det kommer fortfarande att finnas kvar dold OXA som gömmer sig i marken.

Tänk på:

Om man hittar oexploderad ammunition, OXA. Rör den inte, den kan vara mycket farlig. Är det på militärt område, ring 0455-85000 och begär vakthavande befäl, VB Marinbasen. Är det utanför militärt område, kontakta polisen på 114 14.