Samnordisk bärgningsövning

Isig utmaning i teknisk tjänst

Det går inte alltid som planerat. Med jämna mellanrum sker olyckor med militära fordon, emellanåt med allvarliga konsekvenser, som under Cold Response 2006 när en norsk stridsvagn gick igenom isen och soldater miste livet. Personalens säkerhet är i första rummet, men nästa steg är att ta hand om materielen. För att se över åtgärdskedjan vid en olycka genomfördes en gemensam norsk-svensk bärgningsoperation i Altvattnet under inledningen av övningen.

Bärgningsgruppen från Försvarets bärgningsskola i Sessvollmoen förbereder bärgningen. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Först skottar de bort isen runt pansarbandvagnen. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Vajern fästes vid fordonet. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Bärgningsbilen drar sakta men säkert upp pansarbandvagnen genom isen. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
När fordonet bärgats är nästa moment att dra upp det på vägen för borttransport. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten

Fredrik Finér, förvaltare på Försvarsmaktens tekniska skola i Halmstad, FMTS, är upphovsman till bärgningsmomentet under Cold Response.
– Upprinnelsen är att det ju stundtals händer att man går igenom isen med vagnar. Och bortser man från personskadorna, som naturligtvis är det viktigaste att ta hand om så är det ju stora materiella värden som går till spillo om man inte tar hand om det på ett korrekt sätt. Nu vill jag pröva det skarpt och se om vi har förutsättningar för att klara av det.

Andreas Rubensson på FMTS förklarar syftet med dagens övning.
– Vi vill se över rutinerna, vilka resurser vi behöver vi få fram till platsen där ett fordon har gått igenom isen, i form av bärgning, omhändertagande, militärpolis, sjukvårdspersonal, avtransport med mera.

– I förlängningen handlar det om att ta reda på vilka åtgärder som krävs, och vilka man ska göra i insatsområdet innan man skickar hem vagnen till verkstaden.

Om en olycka sker är det första prioritet att ta hand om personalen. Nästa steg är att så fort som möjligt ta hand om fordonet och materiel innan det börjar rosta.

Dagens övning handlade om den senare delen av åtgärdskedjan. Därför valde logistikbataljonen att ge ordern ”marschfärdiga” till militärpolis, sjukvårdsresurser med fler för att sedan avblåsa den delen och bara öva själva bärgningen på plats idag.

Norsk expertis

FMTS har ingen egen erfarenhet av bärgning av fordon som gått genom isen, därför genomförs övningen tillsammans med hjulfordonsbärgningsgruppen från norska försvarets bärgningsskola i Sessvollmoen. Den norska gruppen är underställd Trängregementets logistikbataljon under Cold Response.
– Norrmännen har bra erfarenhet av den här typen av bärgning och har hjälpt till med både förberedelser och genomförande, säger Rasmussen.

Kjartan Iversen är chef för Försvarets bärgningsskola i Sessvollmoen.
– Vi har sänkt en utrangerad pansarbandvagn av modell M113. Den väger normalt 13-14 ton, nu har vi förberett den för sänkning genom att ta ut motorn och tömma den på drivmedel och andra kemikalier, så nu väger den 7-8 ton.

Försvarets bärgningsskola genomför isbärgningskurs två gånger per år för de norska bärgningssoldaterna, så momentet är inte nytt. Dagens manskap har dock inte gått isbärgningskursen, och Iversen är spänd på att se hur de löser uppgiften.
– Utmaningen för dem är att tänka på helheten, hur de ska lägga upp arbetet.

”Funktionsspecialisternas parad"

Bärgningsgruppen börjar med att skotta bort isen närmast pansarbandvagnen. Sedan kopplar de vajern från en militär bärgningsbil till det dränkta fordonet. Efter att ha justerat bärgningsbilens position några gånger är de redo att börja vinscha upp pansarbandvagnen, som sakta men säkert når ytan.

Kjartan Iversen är nöjd med bärgningsgruppens insats.
– De gjorde en god värdering, de valde en enkel och säker lösning som fungerade mycket bra. Väldigt bra utfört, mer än godkänt.

Andreas Rubensson fyller i.
– De valde en bra metod, de ställde bärgningsbilen på högre höjd och valde en låg fästpunkt på vagnen som skulle bärgas, då fick de upp den över iskanten utan att behöva såga upp iskanten.

Upphovsmannen Fredrik Finér myser gott.
– Det här är fint att se, det är som en parad för oss funktionsspecialister.

Karta