– Sammanhållning, kompanikänsla och förmågan att kunna arbeta tillsammans

Basskyddskompaniet har under fem dagar genomfört övning ”RENATUS”. Namnet har valts utifrån de målsättningar övningen har, och härstammar ur det Latinska språket med betydelsen: ”pånyttfödelse”.

Hjalmar Smalström och Anton Jönsson är nöjda med dagarna. "Jag tror absolut den här typen av övningar är något positivt för hela kompaniet, även i syfte att kontinuerligt hålla samtliga plutoner på kompaniet i trim", säger Anton. "Det har varit en lärorik utbildning där man försökte ta till sig så mycket som möjligt", säger Hjalmar. Foto: Oscar Netterström/Försvarsmakten
Vila i bivacken. Foto: Oscar Netterström/Försvarsmakten

Syftet med övningen är dels att kompaniets soldater under fysisk och psykisk påfrestning ska finna sina egna gränser under kontrollerade former. Den är också dels till för att cheferna inom kompaniet ska få en känsla för hur deras soldater reagerar under pressade eller oklara förhållanden så att de ska kunna hantera detta vid de insatser som kompaniet genomför.

Vidare utgör övning ”RENATUS” en viss form av utbildningskontroll kopplat till de nyanställda soldater som under tidig vår genomfört grundutbildning som Basskyddssoldat. Övningen ger även deltagarna en upplevelse i vad soldatyrket i extrema fall faktiskt kan innebära.

­– Sammanhållning, kompanikänsla och förmågan att kunna arbeta tillsammans ökar i och med den här typen av övningar. Det handlar om att kämpa för varandra just där och då när det är som mest jobbigt. Samtidigt som man inte ska glömma grunderna och kunna verka som soldat i en basskyddsgrupp. Säger Anton Jönsson, en av soldaterna som övat.

Övningsinnehåll

Övningens innehåll är i förväg inte känt bland deltagarna, vilket syftar till att öka den psykiska påfrestningen hos soldaten. Man genomför den generellt sett en gång per år, kopplat till kompaniets rekryterings- och grundutbildningsperioder. Innehållet består av fysiska moment som exempelvis fotmarscher, tvågrensmärke (löpning, skytte), stridsmoment, att bygga egna bivacker etc.

Under den psykiska påfrestningen finns brist på information, lite sömn, begränsat med mat, överlevnadsmoment (SERE) med mera.

Helheten med övningen ger förbandet en bra bild av soldaternas förmågor under pressande förhållanden, samt att soldaterna efter genomförd övning får en bättre självkännedom avseende de egna förmågorna och dess gränser. Efter genomförd övning hade de trötta men glada basskyddssoldaterna många nya erfarenheter med sig i bagaget inför framtida utmaningar.

– Jag tror absolut den här typen av övningar är något positivt för hela kompaniet, även i syfte att kontinuerligt hålla plutonerna på kompaniet i trim. Att genomföra denna typen av övningar tror jag kan öka stoltheten att tillhöra Basskyddskompaniet. Om man blandar grupper från de olika plutonerna kommer även kompaniandan och sammanhållningen att öka ännu mer.