Samarbete mellan försvaret och universitetsvärlden

Totalförsvarets ammunitions- och minröjningscentrum tar hjälp av studenter

Två studenter från Göteborgs universitet har precis slutfört sin praktik på Totalförsvarets ammunitions- och minröjningscentrum - Swedec. Det är Lisa Kronsell, 24 år, och Jakob Fihn, 22 år, båda läser kandidatprogrammet Globala studier vid Göteborgs universitet, de har under 10 veckor fördjupat sig i varsitt ämne.

Bilden visar studenterna Lisa Kronsell och Jakob Fihn vid Totalförsvarets ammunitions- och minröjningscentrum i Eksjö.
Intensiva dagar med projektarbete har genomförts av Lisa Kronsell och Jakob Fihn vid Totalförsvarets ammunitions- och minröjningscentrum i Eksjö. Foto: Monica Sandsvik Svensson
Bilden visar Jakob Fihn och Lisa Kronsell berättar om en spännande och dynamisk tid på SWEDEC.
"-Vi har varit på en dynamisk och spännande arbetsplats under vår praktikperiod" säger Jakob Fihn och Lisa Kronsell håller med. Foto: Monica Sandsvik Svensson
Bilden visa Jakob Fihn när han  presenterar resultatet av sitt projektarbete för personal inom Försvarsmakten.
Jakob Fihn presenterar resultatet av sitt projektarbete för personal inom Försvarsmakten. Foto: Monica Sandsvik Svensson
På bilden presenterar Lisa Kronsell sitt projektarbete.
Lisa Kronsells arbete stärkte PSSM-projektet med dokumentation, då det saknats i uppdraget. Foto: Monica Sandsvik Svensson

Sveriges kompetenscentrum för ammunitions- och minröjning måste ligga i framkant - speciellt i en värld full av explosiva hot. Då är det positivt att få hjälp av den akademiska världen, påpekar Fredrik Johnsson.

Samarbete viktigt i en orolig tid

Det är överstelöjtnant Fredrik Johnsson som är initiativtagare till projekten, tidigare chef på Swedecs enhet för operativt stöd, i dagsläget doktorand vid Försvarshögskolan och till viss del anställd vid Swedec. Fredriks roll har varit att handleda Lisa Kronsell och Jakob Fihn.

 – Universitetsvärlden forskar och har resurser i form av studenter som vi gärna vill ta del av, säger Fredrik Johnsson. Det blir vinst för alla parter: studenterna får arbeta med ett reellt uppdrag, universitetet får nöjda studenter som ges möjlighet att arbeta i projekt med internationell anknytning och Försvarsmakten får en fördjupad studie med kunskapsuppbyggnad och samhällelig förankring inom ett avgränsat område.

Hjälp till självhjälp

Det PSSM-projekt (Physical Security and Stockpile Management) som Lisa arbetat med har pågått i Österrikes regi sedan 2013 och handlar om hjälp till självhjälp för Moldavien. Målet är att bidra till en säkrare hantering av konventionell ammunition i förråden, för att öka säkerheten för personalen som jobbar där och för civilbefolkningen som bor i närheten av förråden. Projektet är en långsiktigt kapacitetsbyggande verksamhet som syftar till att bygga upp kunskap inom den moldaviska försvarsmakten så att personalen i framtiden ska kunna integrera utbildningen och kunskapen i sin verksamhet.
– Jag har kartlagt bakgrund, samarbetspartners och intervjuat projektledning, utbildningsledare och studenter, förklarar Lisa, arbetet ska sedan vara vägledande för liknande projekt i andra länder.  
– Något som jag verkligen uppskattade var att jag fick resa till Moldavien och uppleva dåliga ammunitionsförråd, slitna utbildningslokaler på plats men även engagerade och intresserade personer som vill göra skillnad, fortsätter Lisa.
– Precis som jag själv, jag vill vara med och påverka framtiden till det bättre. Är det ordning och reda bland vapen och ammunition, kommer det inte i orätta händer vilket innebär att kriminella och terrorister inte lika enkelt kan få tag i varken vapen eller ammunition.

Dra nytta av andra länders erfarenheter

Vi förflyttar oss till en helt annan del av världen, till USA, och där till den amerikanska försvarsmaktens hantering av oexploderad ammunition (OXA). Jakob Fihn berättar att han gjort en fallstudie inom området, han har samlat in fakta och dokumentation för att kartlägga och göra reflektioner.
– Precis som i Sverige har USA mängder med övergivna skjut-och övningsfält där marken är kontaminerad av tungmetaller och av OXA. Syftet med fallstudien är att identifiera och kartlägga centrala styrdokument och få fram aktörskedjan när den amerikanska staten röjer och åtgärdar oexploderad ammunition, säger Jakob och fortsätter:
– Jag har fördjupat mig i hur ansvarsfördelningen ser ut samt hur det amerikanska försvaret värderar och hanterar risk i arbetet med röjning.

– Det är viktigt att dra nytta av andra länders erfarenhet och arbetssätt, inflikar Fredrik Johnsson.
Sverige har inte varit i krig de senaste 200 åren, men vi har stora mängder ammunition på våra skjut-och övningsfält inklusive all dumpning av ammunition i landets sjöar.
– Vem hanterar frågan, hur gör sveriges myndigheter vid återställande av mark? Vi kan dra nytta av hur andra länder gör, bland andra USA, fortsätter Fredrik.

En litet tryggare värld

Amerika har hanterat oexploderad ammunition på före detta militära baser i över 15 år, de har federala lagar som styr men även egna lagar som skiljer sig mellan de olika staterna, det gör att arbetssättet är annorlunda, säger Jakob.
– I utbildningen Globala studier som jag läser ingår ämnena säkerhet, miljö och kultur i en global kontext och alla delar stämmer in på den fallstudien jag gjort.
– Trots att jag inte fick resa till USA, säger Jakob med ett leende, är jag väldigt nöjd med uppdraget. För mig är det holistiska perspektivet viktigt, vi lever i en globaliserad värld på gott och på ont. En god sak är att se hur andra gjort, vi behöver inte ”uppfinna hjulet igen”.

– Kan Sverige dra nytta av hur amerikanarna har hanterat frågan om oexploderad ammunition, har jag förhoppningsvis varit lite delaktig i att skapa en tryggare tillvaro i världen!