Iskallt samarbete

Sedan den 25 februari har den norskledda vinterövningen Cold Response pågått med femtontusen deltagare från femton olika nationer. Drygt tvåtusen svenska män och kvinnor har deltagit varav två soldater hemmahörande på kustjägarkompaniet.

Inom prickskytte har det skett utbyte mellan förbanden Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Attackdykare uppträder dolt tillsammans med resterande kompani Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Kustjägarkompaniet är amfibiebataljonens underrättelseenhet Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Skärgårdsmiljö är den naturliga miljön för kustjägarna, men ska kunna verka i alla typer av miljö, därför genomförs övningar Foto: Kustjägarkompaniet

Kustjägarna Joakim Berg och Hannes Berg har under övningen Cold Response övat tillsammans med fallskärmsjägarna där de två har ingått i deras förband.

Utveckling för båda förbanden

Kustjägarna och fallskärmsjägarna har under långt tid haft ett samarbete och utbyte inom olika funktioner, bland annat har det skett utbyte inom prickskytteutbildningen.

De respektive jägarenheterna har också deltagit på varandras vinterutbildningar vid olika tillfällen och som nu under Cold Response. En annan anledning till att kustjägarna Joakim och Hannes deltar på övningen tillsammans med fallskärmsjägarna är att de två under förra året genomförde den tio veckor långa fallskärmsjägarutbildningen, inom Försvarsmakten kallad kurs 0231. I och med att de har genomfört utbildningen medger det också att de har behörigheten att genomföra fallskärmshopp vilket i sin tur innebär att de kan delta fullt ut i övningen tillsammans med fallskärmsjägarna.

Övningen Cold Response är inne på slutfasen vilket för Joakim och Hannes innebär att de återgår till kustjägarkompaniet och sina ordinarie tjänster. Även om kustjägarna och fallskärmsjägarna verkar i olika områden så finns det ändå en hel del likheter. Båda förbanden ställer stora krav på att individerna ska vara psykiskt och fysiskt starka, vara stresståliga och klara av att ställas inför olika utmaningar. En annan likhet är att de är underrättelseförband. Ett samarbete och utbyte är därför både värdefullt och utvecklande för båda förbanden och kommer att fortsätta även i framtiden.

Läs hela artikeln, Framgångsrika fallskärmsjägare i fiendeland.

 

Kustjägarkompaniet rekryterar just nu till olika befattningar, läs mer