Försvarsmakten sänker terrorhotnivån

Säkerhetspolisen har på onsdagen sänkt terrorhotnivån avseende hot mot Sverige från högt hot (nivå 4) till förhöjt hot (nivå 3).

Försvarsmakten har som följd beslutat att sänka hotnivån avseende terrorhotet mot Försvarsmakten i Sverige från högt hot (nivå 4) till förhöjt hot (nivå 3) på den femgradiga skalan.

Det var den 18 november 2015, som Försvarsmakten höjde terrorhotnivån. Dagens sänkning innebär att terrorhotnivån mot Försvarsmakten är densamma som den som gällde före den 18 november.