Två skepp kommer lastade…

...med hundratals fordon på väg till Cold Response

Under lördagen och söndagen lastades drygt 250 militära fordon på två lastfartyg i Victoriahamnen i Luleå. Destinationen är Hammarnesodden, drygt 10 mil norr om Trondheim där övningen Cold Response går av stapeln 25 februari till 11 mars. Men varför kör man då inte bara dit fordonen landvägen?
-Det rör sig om fordon från personbilar, till trailerekipage på över hundra ton. Våra dispanser i Norge täcker inte de vikter vi har på de tyngsta fordonen så vi får helt enkelt inte rulla med dem på de norska vägarna som inte är byggda för den belastningen, säger förste sergeant Peter Norén från Trängregementet.

Stridsfordon 90 förpassade till "källaren" Foto: Jesper Sundström/Försvarsmakten
212:e Ingenjörkompaniets Bandvagn 410 samsas med Artilleriregementets dumpers och lastbilar. Dolda bakom dem står Archerpjäserna. Foto: Jesper Sundström/Försvarsmakten
Brigadchefen, överste Lars Karlsson på plats för att prata med media samt övervaka lastningen. Foto: Jesper Sundström/Försvarsmakten
Några av de hemvärnssoldater ur Norrbottensbataljonen som har till uppgift att övervaka lasten under resan. Foto: Jesper Sundström/Försvarsmakten
Det enorma lastutrymmet på mellanvåningen med två av hissarna på vardera sida. Foto: Jesper Sundström/Försvarsmakten
Bandvagn 410 på övre plan Foto: Jesper Sundström/Försvarsmakten
212:e Ingenjörkompaniets Bandvagn 410 på väg ombord Foto: Jesper Sundström/Försvarsmakten
"På det stora hela har det gått bra. Det tog lite tid med lastningen av det första fartyget under gårdagen men idag går det bättre och det märks att vi börjar få in rutinerna." säger sergeant Fredrik Bengtsson från Trängregementets transportledningspluton. Foto: Jesper Sundström/Försvarsmakten

Under lunchtid på söndagen håller arbetet med att lasta roro-fartyget (roll on – roll off) Finnland på för fullt i Victoriahamnen. Sammanlagt ska drygt 170 stridsfordon och andra fordon lastas och fördelas på fartygets tre våningar. Efter att fordonen rullat ombord på mellanvåningen fördelas de antingen till nedersta eller översta våningen med hjälp av någon av de tre gigantiska hissarna. Avslutningsvis fylls mellanplanet.

Det första fartyget, ett lite mindre med två våningar, avgick mot Norge under lördagskvällen lastat med omkring 80 fordon. Färden till Hammarnesodden tar cirka sju dagar. Om vädret visar sig från sin bättre sida kan det eventuellt gå snabbare.

Omfattande förberedelser

De som är ansvariga för lastningen under helgen är trafik- och transportledningskompaniet från Trängregementet. De har även skött fordonstransporterna åt de förband som kommer söderifrån och som varit uppe och genomfört vinterutbildning och övning Vintersol i Boden under januari och februari.
Lastningen under helgen är bara toppen av isberget. Transporter av den här digniteten är inget man rör ihop över en kafferast så det krävs en hel del förarbete.
-Det mesta arbetet ligger bakom oss. Det första planeringsmötet var i augusti 2014 och här är vi nu, ett och ett halvt år senare, säger Peter Norén.

Sergeanten Fredrik Bengtsson från Trängregementets transportledningspluton kom upp till Luleå under torsdagen.
-På det stora hela har det gått bra. Det tog lite tid med lastningen av det första fartyget under gårdagen men idag går det bättre och det märks att vi börjar få in rutinerna.

Förutom personal från Trängregementet hade varje deltagande förband personal på plats för att övervaka lastningen.

Kostnadseffektivt och säkert

Även om de norska vägarna skulle klara tyngden från de svenska fordonen så finns det andra skäl till varför fartyg är att föredra.
-För det första är det bra att vi får över alla fordon samtidigt. Sen är det mer kostnadseffektivt samt säkrare för det civila samhället än att ha hundratals fordon, varav många tunga och breda, rullandes längs mindre vägar, säger brigadchefen, överste Lars Karlsson.

Genom att frakta med fartyg slipper man dessutom trötta ut soldaterna med långkörning innan övningen ens börjat. Nu kommer de istället till övningen med buss, förhoppningsvis utvilade.

Hemvärnet övervakar

Med på de båda fartygen finns vaktpersonal ur 12:e Hemvärnsbataljonen, Norrbottensbataljonen. De har till uppgift att följa med ombord och övervaka transporterna båda vägarna. Under lastningshelgen har de även stöttat med bevakning av området nattetid. Väl på plats i Norge åker de hem med bil innan de ska tillbaka till Norge och följa färjan tillbaka mot Luleå.
-Det här är en superlösning för alla. Vi får chansen att göra något väldigt annorlunda och soldaterna som ska vara med på övningen kan fokusera på sitt, säger löjtnanten Roger Dannefrid.

Cold Response 2016

Läs mer övningen
Karta