Sista bataljonen under utbildning i Koulikoro

I Koulikoro har EUTM (European Union Training Mission) påbörjat utbildningen av den åttonde maliska bataljonen, den sista bataljonen som omfattas av Mandat 2*.

Vård av vapen. Första gången på flera år. Foto: Fredrik Lindgren/Försvarsmakten
Adam Mujagic leder en förevisning i internationell humanitär rätt, IHL. Foto: Fredrik Lindgren/Försvarsmakten
Peter Viklund samverkar med överstelöjtnant Bak. Foto: Fredrik Lindgren/Försvarsmakten
Första skjutningen för kompaniet. Många soldater har varit anställada flera år utan någon utbildning. Foto: Fredrik Lindgren/Försvarsmakten
Inskjutning av vapnen, träffresultat från 25 meters håll. Foto: Fredrik Lindgren/Försvarsmakten
Maliska soldater lagar lunch. Foto: Fredrik Lindgren/Försvarsmakten
Marijus från Litauen genomför utbildning i karttjänst med chefer. Foto: Fredrik Lindgren/Försvarsmakten
Marko från Estland under utbildning i förflyttningssätt. Samarbetet mellan instruktörer och tolkar är en förutsättning för utbildningen. Foto: Fredrik Lindgren/Försvarsmakten
Olof Katrin, Fredrik Lindgren, Joakim Lyckemo erhåller medaljer för sina insatser vid utbildning av GTIA7. Foto: Peter Viklund/Försvarsmakten
Stefan Mattsson, Marcus Bellqvist och Filip Grönlund genomför utbildning med GTIA8:s andra pluton. Foto: Fredrik Lindgren/Försvarsmakten
Soldaterna lär sig använda riktmedlen, så kallad triangelriktning. Foto: Fredrik Lindgren/Försvarsmakten
Utbildning i SARA: ställning, andning, riktning, avfyrning. Foto: Fredrik Lindgren/Försvarsmakten

− Vi har blivit ansvariga för att utbilda ett kompani från Ménaka. Ménaka ligger i norra Mali och är ett av de mest farliga områdena i Mali för tillfället. Vårt kompanis uppgift är att under tolv veckor förbättra enskilda färdigheter och öka förbandets förmåga att lösa kvalificerade uppgifter, säger kompanichef Fredrik Lindgren.

Trots att många har varit soldater länge är utbildningsnivån låg. Vissa soldater har varit anställda i flera år utan att få någon formell utbildning, materielen är bristfällig och vården eftersatt.
− Många vapen hade inte använts på flera år och var obrukbara. På frågan hur det vårdade sina vapen svarade de att de använder vatten, säger ställföreträdande plutonchefen Marcus Bellquist.

Utbildningen av den åttonde stridsgruppen, GTIA8**, är planerad att genomföras på följande sätt:

  • En vecka utvärdering och ledarskapsträning
  • Två veckor med grundläggande soldatkunskaper
  • Tre veckor grupp
  • Tre veckor pluton
  • Två veckor kompani
  • En vecka slutövning/utvärdering

− Tiden är begränsad och utbildningstempot är högt. Därför måste instruktörerna vara effektiva och utnyttja tiden rätt. Samarbetet mellan träningsteamen är en självklarhet om man vill nå ett så bra resultat som möjligt. Detta är något som NBTT (Nordic Baltic Training Team) har lyckats bra med. Vi anses vara det bästa träningskompaniet, säger kompanichef Fredrik Lindgren.

Som ett bevis på detta tilldelade maliska armén Fredrik Lindgren, Joakim Lyckemo och Olof Katrin varsin medalj för sina insatser vid utbildningen av den sjunde stridsgruppen, GTIA7, den 29 januari.

− Det är alltid trevligt att få ta emot medaljer. För mig är det ett tecken på att den maliska armén uppskattar det arbete som EUTM uträttar. Jag är stolt att få ta emot utmärkelsen för kompaniets räkning, säger kompanichef Fredrik Lindgren.

EUTM 06, det sjätte svenska teamet, har snart varit i Koulikoro i sju månader och deras tid börjar närma sig sitt slut. Inom några veckor skall hela kompaniet genomföra överlämning av sina uppgifter, så kallad HOTO (Hand Over/Take Over). Överlämningen till EUTM 07 kommer att genomföras under pågående utbildning.

− Det kommer att bli en utmaning att genomföra överlämningen under pågående utbildning. Vi jobbar hårt med att skapa struktur och rutiner för våra efterträdare. En viktig rutin är att börja varje dag 06:30 med vapenövningar, det ger resultat, säger plutonchef Adam Mujagic.

− Arbetet har varit utmanade och intressant men nu är det dags att åka hem. Främst kommer jag att minnas den fantastiska sammanhållningen inom kompaniet, säger kompanichef Fredrik Lindgren.

 

*) EU:s nuvarande mandat till EUTM Mali sträcker sig till maj 2016.
**) GTIA står för "groupment tactique interarmes" och kan förklaras som en militär styrka sammansatt med inslag av olika arméstridskrafter exempelvis artilleriet, infanteriet med flera.