SHK:s rapport om G-båtsolyckan pekar på brister

I oktober 2014 kolliderade en av Försvarsmaktens G-båtar med en boj under en utbildning i mörkernavigering varpå båten sjönk och de fyra ombord fick simma i land. Statens haverikommission, SHK har nu kommit med en slutrapport om olyckan som innehåller en rad åtgärder.

(Arkivbild) G-båten eller gruppbåten är en av Försvarsmaktens minsta båtar, men för att snabbt transportera trupp över vatten är den oslagbar.
(Arkivbild) G-båten eller gruppbåten är en av Försvarsmaktens minsta båtar, men för att snabbt transportera trupp över vatten är den oslagbar. Foto: Försvarsmakten

– Redan två dagar efter olyckstillfället vidtog Försvarsmakten åtgärder, bland annat vad gäller användandet av ”night vision goggles”, alltså mörkerseendeutrustning i båtar samt funktionen för att tända lampan på räddningsvästen, säger kommendör Håkan Magnusson.

Försvarsmakten kommer nu analysera rapporten noggrant för att se till att omhänderta SHK:s rekommendationer och genomföra kompletterande utbildningar där det behövs.

– Haverikommissionens utredningar av inträffade olyckor ger oss alltid värdefull kunskap som vi kan ta med oss i det kontinuerliga arbetet med att förbättra verksamhetssäkerheten, säger Håkan Magnusson.