Länsstyrelsens stöd till Försvarsmakten i fokus

Regeringen har gett Sveriges länsstyrelser i uppdrag att beredskapsplanera tillsammans med Försvarsmaktens militära regionala staber. Planeringen skall i ett första skede fokusera på det civila försvarets bidrag till Försvarsmaktens operativa förmåga. I år deltar länsstyrelsen för första gången i ledningsövningen Geltic Bear tillsammans med Hemvärnets bataljonsstaber. Länsstyrelsen är den högsta civila totalförsvarsmyndigheten i länet och samverkar med Försvarsmakten genom de regionala staberna. Länsstyrelsen samordnar även samtliga kommuner inom länet.

"Att öva tillsamman med militära staber har visat på behovet att lära oss det vi glömt" säger Malin Dreifaldt Länsstyrelsen i Västmanland Foto: Elisabeth Forsman/Försvarsmakten

Malin Dreifaldt arbetar som beredskapshandläggare vid Länsstyrelsen Västmanlands län där hon ansvarar för arbetet med det civila försvaret i länet. Hon hör till dem med stor erfarenhet av att samverka med Försvarsmakten. Malin var bland annat stabschef för länets insatser under den stora branden i Västmanland sommaren 2014. Hon konstaterar att uppdraget från regeringen är tydligt.
− Vi vet mycket väl vad som förväntas av oss. Nu väntar vi bara på att finansieringen kommer på plats. Förra året var vi och kommunerna med som observatör vid Hemvärnets ledningsövning Geltic Bear. Vi såg behovet för oss att finnas med på riktigt och ge bataljonsstaberna en realistisk samarbetspart. Men vi såg även att vi kunde lära oss otroligt mycket om vår egen verksamhet och vad den måste klara av vid höjd beredskap. Därför är vi numer alltid noga med att bjuda in Försvarsmakten till Länsstyrelsens övningar.

− Att öva tillsamman med militära staber har visat på behovet att lära oss det vi glömt. Det är dessutom ett utmärkt tillfälle att testa vår egen kompetens inom våra specialområden. När vi åker hem från övningen har vi med oss en åtgärdslista med sådant vi måste ta tag i. Till exempel att fullfölja arbetet med att säkerhetsklassa och krigsplacera vår egen personal. Vi behöver också titta på det framtida arbetet kring vår krigsorganisation.
− Detta är något alla landets länsstyrelser borde få möjlighet att göra. Och jag vet att det är många civila aktörer som gärna vill delta på den här övningen, säger Malin.

Andra omgången av Hemvärnets ledningsövning Geltic Bear startar imorgon – torsdag. Följ övningen i realtid på Hemvärnets stridsskolas sida på facebook.