Invigning av flygledartorn i Ronneby

Så är flygledartornet på F 17 invigt. Därmed är ett nytt landmärke skapat. I och med detta så kan man se hur bygget av Ronneby garnison växer fram.

Förbiflygning med JAS 39 Gripen Foto: Per Wilhelmsson, LFV
Flottiljchefen, överste Lars Bergström tog emot nyckeln av lokalplaneringsenheten, kommendörkapten Per Glimvall Foto: Kent Löving/Försvarsmakten
Landshövding Berit Andnor Bylund klippte bandet Foto: Kent Löving/Försvarsmakten

Landshövding Berit Andnor Bylund klippte bandet. Flertalet inbjudna från bland annat FMV, Fortifikationsverket, Luftfartsverket, Försvarsmakten och naturligtvis lokal media deltog i ceremonin. Skanska som har entreprenörskapet deltog också.

Den nya byggnaden är inte bara ett flygledartorn utan inrymmer också en kontrollcentral. Härifrån kontrolleras luftfarten på väg till och från flygplatsen i ett område som är cirka 80 gånger 40 kilometer. All presentation sker numera på datorskärmar vilket ersatt de analoga instrument som användes tidigare.

Byggnaden innehåller även kontor, lunch- och konferensrum, simulatorrum och har möjlighet till övernattning för att flygledare ska finnas tillgängliga dygnet runt, året om.

I själva tornet som är cirka 35 meter högt finns det fyra arbetspositioner och härifrån är utsikten magnifik! Vid klart väder kan man se havet söder om Ronneby och västerut ända till Ryssberget som utgör gräns mot Skåne.

Tornet är naturligtvis toppmodernt på alla sätt och vis
– Känslan är densamma som när man köpt en ny bil, säger Joacim Stolt som är platschef på LFV i Ronneby.

Detta torn kommer att bli ett av de sista som byggs i Sverige. I framtiden kommer man att lösa tjänsten med hjälp av kameror i stället för att lyfta upp folk 35 meter upp i luften.