FN-veteraner minns Suezkanalen - Sinai

För drygt 40 år sedan befann de sig i Sinaiöknen för att bidra till ett fredsavtal mellan Israel och Egypten. Nu har bataljon 54M:s upplevelser i och omkring Suezkanalen och Sinaiöknen från 1974 dokumenterats i en fotobok.

FN-veteranen Leif Hedlund överlämnade minnesbok till armétaktisk chef Stefan Andersson från bataljon 54 M:s upplevelser i och omkring Suezkanalen och Sinaiöknen 1974. Foto: Pia Ohlén/Försvarsmakten

Som en del av vapenstilleståndet efter Oktoberkriget bidrog Sverige inom ramen för FN-styrkan UNEF II från hösten 1973 med en skyttebataljon.

Under det halvår ”54:an ” verkade i missionsområdet 1974 hade bataljonen två huvudcamper.  Den första låg i Ismailia vid Suezkanalen, men den flyttades sedan ut i Sinaiöknen till Al Nagila i samband med att bufferzonen mellan de egyptiska och israeliska styrkorna utvidgades.

Arbetsuppgifterna för skyttekompanierna var övervakning av buffertzonen, rapporteringar av överträdelser, överflygningar, skottlossning och i sällsynta fall beskjutning av FN-trupp.

Dessutom fanns en del andra uppgifter; att organisera transitering och återförening av familjer i samverkan med Internationella Röda Korset, samverkan med parterna i konflikten och säkerhet vid förhandlingar i det s.k. 101-tältet som fanns i svenska sektorn.

Vid en återträff, som organiserades av några av de som tjänstgjort vid 1. Skyttekompaniet, visade det sig att det fanns mängder av fotografier som alla ville ta del av och projekt med en minnesbok tog form. 1 100 bilder blev 132 i boken.

Fyra representanter ur FN-bataljon 54 M överlämnade nyligen exemplar av fotoboken till överbefälhavaren, armétaktisk chef och Försvarsmaktens veteranenhet vid en ceremoni på Högkvarteret.

På plats fanns chefen för Försvarsmaktens veteranenhet och armétaktiska staben och Stefan Andersson, armétaktisk chef.

-  Vi känner oss hedrade för att få motta denna fotobok från era upplevelser i öknen. Det är viktigt för nutidens soldater att ta del av historien, och för att gå framåt behöver vi ibland titta bakåt i historien, sade Stefan Andersson, armétaktisk chef.