Finsk-svenskt samarbete inför norskledd övning

Under en vecka har bataljonsledningen på regementet varit i Finland och övat ledningsförmåga tillsammans med en finsk bataljonsledning.
– Övningen har varit helt avgörande för möjligheten att uppnå träningsmålsättningarna inom den nordiska bataljonen under kommande övning Cold Response. Veckan har gett nödvändig samträning inom bataljonsstaben samt gett de svenska delarna av staben insikt i de skillnader som finns mellan svensk, norsk och finsk stabsmetodik, säger överstelöjtnant Magnus Frykvall.

Skaraborgs regementes sköld överlämnades av överstelöjtnant Frykvall till chefen Björneborgs brigaden, överste Nurminen. Foto: Johan Tideskog/Försvarsmakten

Bataljonchefen Magnus Frykvall och åtta medlemmar ur hans bataljonsstab har genomfört ledningsträningsövningen hos finska Pori Brigade i Säkylä i Finland.
– Det har varit en lärorik vecka som erbjudit mängder av möjligheter att öka vår förmåga att verka i en internationell stab. Dessutom har vi haft möjlighet att lära känna våra norska och finska kollegor under något mer gynnsamma väderförhållanden än de som väntar oss i Norge under Cold Response. Våra finska värdar har planerat och genomfört en effektiv övning och dessutom varit mycket välkomnande och visat en stor vilja att få sammarbetet att fungera väl.

Ledningsträningsövningen har genomförts i lektionssalsmiljö och hade som syfte att testa gemensamma orderverk och förberedelser för att tillsammans agera i den nordiska bataljonen som ska övas under Cold Response.
– Den inledande dagen nyttjades precis som vi gör hemma till att sätta oss in i de ramverk som finns, så som stående order samt de stödsystem som ska användas. Under dag två och tre var det bedömande av den uppgiften som väntar oss i Norge. Till svenskar och norrmäns förvånande så var det funktionen S5 som drog det stora lasset i bedömandet och inte S3 som vi är vana vid. Intressant och givande övning, dock så blev det ingen bastu som jag nog hade räknat med, säger löjtnant Fredrik Hultgren från den svenska bataljonsstaben.

Övningen var en del i förberedelserna inför den kommande multinationella övningen Cold Response som går i Norge i början av mars. Cold Response 2016 leds av norska försvaret och syftet är att träna en multinationell insats i subarktiskt klimat.

– Övningen ger delar av förbanden som utbildas och verkar vid Skaraborgs regemente en unik möjlighet att öva i ny terräng och med stora förbandsmassor, både på egen och på ”motståndarsidan”. Vidare är detta ett viktigt steg i att genomföra och utveckla det nordiska försvarsamarbetet i praktiken, Cold Response och förberedelserna inför denna är dessutom en verksamhet som tydligt höjer deltagande förbands operativa förmåga, och är för vår del ett utmärkt sätt att vidmakthålla vår vinterkrigsförmåga, avslutar Magnus Frykvall.