En blivande kapten

Att släppa lite på kontrollen. Att våga lita på sina underställda. Att ge dem friheten att agera utifrån en målbild snarare än genom detaljerade uppgifter. Det finns många utmaningar med att vara chef över andra chefer, något som de blivande kaptenerna som klivit in i Markstridsskolans undervisningslokaler har fått en inblick i efter de första veckorna av sin utbildning.

Elever i lektionssal vid Markstridsskolan i Skövde.
Andreas Jonsson leder diskussionen under en lektion i Skövde. Foto: Caroline Segerdahl

Att leda andra kan vara både utvecklande, utmanande och bitvis frustrerande. Det kräver en hel del av den person som får ett sådant förtroende, och under ett halvår på Markstridsskolan får man som blivande kapten en utbildning som ska ge en stadig grund att stå på inför den kommande yrkesutvecklingen.

- Utbildningen syftar till att vi ska lyfta individerna en nivå, vilket innebär att de ska kunna förstå hur större förband leds och är sammansatta för att själva kunna fungera som chefer och ledare i framtiden, berättar Andreas Jonsson, lärare i ämnet taktik vid Markstridsskolan. Det är viktigt att man har en förståelse både för den nivå man själv ska jobba på, men också för de ovanför så att man kan se sin egen del i helheten.

Förståelse en nödvändighet

De unga officerare som idag gör sig redo för en chefskarriär är en viktig del i Försvarsmaktens utveckling. Att kunna arbeta i större sammanhang, där flera förband med olika förmågor agerar tillsammans är av yttersta vikt för att Försvarsmakten ska kunna lösa sina uppgifter. Det kräver att man tidigt skapar en förståelse för den egna rollen och det sammahang man förväntas kunna agera inom.

— För att kunna fatta beslut på min nivå måste jag kunna förstå nivån över för att kunna ta hänsyn till och överväga den effekt och de konsekvenser mitt beslut faktiskt har, säger Andreas Jonsson. Det är den biten vi har lagt lite fokus vid nu under inledningen av kursen. Sedan kommer vi att gå djupare in på vad det innebär längre fram.

De blivande kaptenerna anlände till Markstridsskolan i början på januari och kommer att stanna kvar till sommaren. På schemat står bland annat ämnen som taktik, ledarskap, militärteknik och engelska. Som en del av utbildningen besökte eleverna Markstridsdagarna som hölls i Boden i början på februari, där fokus just låg på att skapa förståelse för den helhet som arméns förband utgör och där de också fick möjlighet att se olika funktioner både i förevisningssammanhang och genom utställningar.