Viktig övning lyfter funktionen

Under förra veckan genomfördes en övning kallad bekämpningsledningsträningsövning. Ett långt ord på en viktig övning. En övning som syftar till att träna funktionen indirekt bekämpning i Försvarsmakten.

Foto: Viktoria Välilä/Försvarsmakten
Foto: Viktoria Välilä/Försvarsmakten
Foto: Viktoria Välilä/Försvarsmakten

Året kunde inte börjat i ett högre tempo när den årligen återkommande bekämpningsledningsträningsövningen genomfördes i Boden och på Artilleriets stridsskola. Huvudansvaret låg på brigadstaberna där övningen syftade till att synka och förbättra funktionen indirekt bekämpning. Övningen med dess olika delar och scenarion skedde i teoretisk form. Teoretiska övningar som i framtiden, under den övningsserie som väntar, ska övergå i praktiken. Deltagande förband och så även brigadchefen för tredje brigaden, överste Lars Karlsson, var väldigt ense om vikten av övningen:
— Det är väldigt viktigt med denna typ av övning, så att vi på ett teoretiskt sätt kan få samsyn i det vi gör och på så sätt veta hur vi ska uppträda när det kommer till att göra det i praktiken.


Övningen som pågick under hela förra veckan delades in i tre olika delar. En förstadel där måndagen och tisdagens verksamheter fanns i brigadstabernas tid att synka och enas om budskap inför vad som väntade under de resterande dagarna på övningen. Under inledningen av onsdagen fick deltagande förband lyssna till föreläsningar i ämnet kring bekämpningsfunktionen. Vidare under onsdag och torsdag handlade övningen om teoretiska scenarion som brigadstaberna gav gentemot deltagande förband. Fredagen var en sammanfattning av bekämpningsledningsträningsövningen där lärdomar drogs och åtgärder inventeras.