På avancerat sök i Wien

Scenario: Under en längre tid har de europeiska säkerhetstjänsterna haft ögonen på en av Islamska Statens mest fruktade bombmakare. Han jobbade tidigare för regimen i Syrien med att utveckla kemiska stridsmedel och i samband med flyktingströmmen från regionen har han försvunnit till Europa.

Sök fram mot misstänkt IED med C-stridsmedel. Foto: Warren Melia/Försvarsmakten
Sökledare övervakar arbetet. Foto: Sven Johansson/Försvarsmakten
3. En av flera ordergivningar under kursen. Foto: Warren Melia/Försvarsmakten
Genomgång av saneringsslinga. Foto: Sven Johansson/Försvarsmakten

Österrikiska säkerhetstjänsten har fått väldigt säkra underrättelser på att han befinner sig i Wien där han tillsammans med en lokal terroristcell håller på att bygga, och planerar att placera en improviserad sprängladdning som även innehåller Sarin, någonstans i staden. Ett antal olika platser har pekats ut som troliga ”bombfabriker”.

Detta var början på ett av de scenarion som användes under den CBRNe Search Advisor Course som ett par av de avancerade sökledare som arbetar på Ing 2 genomförde i Österrike. Kursen som var en pilotkurs inom CBRNe Search-området syftade till att utveckla förmågan till att genomföra sökverksamhet i en höghotsmiljö där flera olika hot starkt påverkar våra metoder och vilken skyddsutrustning som måste bäras. I en CBRN-miljö kan en viktig riktlinje vara att röra så lite som möjligt med händerna, medan en avancerad söksoldat måste ta i nästan allt med sina händer. Att sedan genomföra ett sök i en miljö där risken för försåt och andra explosiva hot är högt, samtidigt som det finns risk för kemiska stridsmedel eller radioaktiva materiel och mätutrustningen varnar för allt för höga värden av kolmonoxid, ställer verkligen uppgiften på sin spets. Under kursen spenderades flera timmar med att försöka enas om i vilken ordning vi måste hantera alla de olika typerna av hot som vi ställer våra soldater och olika enheter inför.

En större verktygslåda

Miljön CBRNe gör det väldigt utmanande för mig som sökledare, kommenterar Harald från Avancerad Sökpluton. Jag måste ta in expertis från de som är proffs på CRBN och väva samman det med militär sökverksamhet. Hoten blir flera men verktygslådan större för att lösa problemen. Det handlar bara om att använda rätt enheter för rätt jobb.

Instruktörerna som kom ifrån olika bakgrunder inom militär och räddningstjänst kunde i många fall delge sina kunskaper utifrån egna erfarenheter från områden såsom Irak, Afghanistan eller Storbritannien. ”Uppgiften och hotbildsanalysen är grunden i allt arbete som vi gör som sökledare” var det återkommande budskapet från instruktörerna.

Efter att spenderat första veckan med lektioner i bland annat olika typer av indikerings- och skyddsutrustning började de praktiska övningarna. Bland annat övades vi i att planera, leda och genomföra sök av ett antal järnvägsvagnar med klorgas där en terroristcell har placerat en sprängladdning. Sök av en byggnad där det finns starka underrättelser om att det tillverkats sarin och risken för försåt bedömdes om högt. Sök av fartyg som bordats och där det fanns starka misstankar om att det transporterades delar till en smutsig bomb.

Kursen har öppnat upp ett nytt område för mig. Det finns många verkliga erfarenheter från de andra kursdeltagarna från olika nationer. Nu måste vi hem till Sverige och hitta gränsdragningarna och samarbetsytorna mellan CBRN och militär sökverksamhet, avslutar Harald innan resan hem till Ing 2.