Hemvärnet i stor ledningsövning med länsstyrelsen

Att leda militära operationer kräver välfungerande staber. Nu ska 20 av Sveriges 40 hemvärnsbataljoner övas för att bättre kunna samarbeta med varandra, övriga delar av Försvarsmakten och civila aktörer. Nytt för årets upplaga av övningen är att länsstyrelsen deltar med sin personal. Platsen är Ledningsträningscentrum i Enköping.

Chefer medietränas - Här en fingerad presskonferrens Foto: Elisabeth Forsman

I dag startar årets första ledningsträningsövning för Hemvärnets bataljonsstaber. Övningen går under namnet Geltic Bear - 16 och pågår dygnet runt från torsdag till söndag. Övningen genomförs på Ledningsregementet i Enköping.

I den specialutrustade övningshallen skall bataljonsstaberna upprätta sina ledningsplatser och förbereda sig att leda sina kompanier, samverka med polis, räddningstjänst och andra civila aktörer. I år deltar även personal från länsstyrelsen i övningen.

I en likadan hall intill sitter övningsledningen och en mängd så kallade "spelceller" som skall öva och pröva stabernas förmåga att planera, rapportera och leda verksamheten dygnet runt.

Parallellt med övningen genomförs utbildning av Hemvärnets chefer. I år kommer fokus ligga på krigets lagar och för utbildningen svarar Högkvarterets juridiska avdelning.

Ledningsträningsövning Geltic Bear genomförs två gånger om året. Övningsledare är chefen för Hemvärnets stridsskola, överste Björn Olsson.

Följ övningen löpande på HvSS sida på Facebook