Göran Mårtensson ny generaldirektör för FMV

Regeringen har i dag utsett generallöjtnant Göran Mårtensson till ny generaldirektör för Försvarets materielverk, FMV, från och med 1 februari.

Göran Mårtensson vid en stabsövning i Enköping 2015. Foto: Rickard Wissman/Försvarsmakten

Göran Mårtensson är i dag Försvarsmaktens insatschef och chef för insatsledningen i Högkvarteret. ÖB Micael Bydén gratulerar Göran Mårtensson till det nya uppdraget.

– Jag ser framför mig ett fortsatt nära och bra samarbete mellan myndigheterna. FMV har en viktig uppgift att fylla i försvaret av Sverige, säger ÖB Micael Bydén.

Intill regeringen har utsett Mårtenssons efterträdare tillförordnas konteramiral Anders Grenstad som Försvarsmaktens insatschef från och med 1 februari.