Genom samträning stärks fältarbetsförmågan ytterligare

Övningen Rödluvan avslutas idag ute på Ränneslätt. Syftet med övningen var att ge blivande officerare från Fältarbetsskolan chansen att leda, planera och genomföra en större utbildningsinsats. Övningen har också gett praktisk erfarenhet till gruppcheferna och soldaterna i de tre plutoner som deltar i övningen. Många av soldaterna kommer direkt från höstens grundutbildning och Rödluvan bakas på så vis in i deras fortsatta soldatutbildning.

Utbildning i vägförstörelse. En soldat studerar den grop som en kort stund tidigare utgjorde vägbana. Foto: Robin Krüger/Ing 2/Försvarsmakten
Krigsbro 4 byggs av soldater som sätter ihop de individuella brosektionerna för hand. Foto: Robin Krüger/Ing 2/Försvarsmakten
Det som göms i snö... En blivande ingenjörssoldat maskerar stridsvagnsminor. Foto: Robin Krüger/Ing 2/Försvarsmakten
Innan en bro anses färdigbyggd provar man alltid att trafikera den med förbandets egna fordon. En brosoldat leder fordonet med handgester för ökad säkerhet. Foto: Robin Krüger/Ing 2/Försvarsmakten

– Det är en väldigt stor kaka för dem att bita i och vi spänner bågen ganska hårt. Vädret skapar ytterligare en friktion då vi har fått allt ifrån svinkallt när vi gick ut i måndags till någon enstaka minusgrad och snöfall, säger övningsledaren Ola Lindelöf och skrattar.

Övningen som varade i åtta dygn var uppdelad i en utbildningsfas på fyra dygn och en tillämpad fas på tre dygn. Under de första dagarna roterades soldaterna mellan olika utbildningsstationer där de fick lära sig att bygga krigsbro 4, strida i vinterförhållanden och att utföra vägförstöring med minöverfall. Krigsbro 4 är en aluminium-bro som upprättas för hand av soldaterna på några få timmar. Vid stationen för vägförstöring och minöverfall lärde sig soldaterna hur man blockerar framryckningsvägar. Instruktörer förevisar hur minor maskeras, var i terrängen dem gör mest nytta och hur man nedtecknar minornas position för att underlätta röjning.

Från och med fredagen gick övningen in i ett tillämpningsskede då kunskaperna som tillgodogjorts under utbildningsdagarna sätts på prov i ett större sammanhang. Vägförstöringen övades även skarpt genom att använda sprängladdningar för att fälla träd och spränga delar av vägbanan.

 Det mest givande med övningen har varit att arbeta i plutons storlek och att vara med och lyfta både soldaternas och gruppchefernas kunskap och förmåga i fältarbeten, säger plutonchef Jessika Liedberg som tar sin officers-examen till sommaren.