F 7 – Återigen ett fullvärdigt krigsförband

Nu börjar Skaraborgs flygflottilj övergången till att återigen bli ett krigsförband i samtliga delar. Därför kommer både utbildnings- och övningsverksamheten öka väsentligt. Flottiljen har också ett stort behov av såväl nyrekrytering som rekrytering av erfaren personal.

En flygteknikers vardag består bland annat av att utföra serviceåtgärder på flygplanen så att de hela tiden kan hållas flygdugliga. Foto: Henrik Gebhart/Försvarsmakten
Lotta Tiller berättar att F 7 har ett stort rekryteringsbehov. Foto: Henrik Gebhart/Försvarsmakten

Ett nytt år innebär vanligtvis en nystart och nya utmaningar. Skaraborgs flygflottilj utgör inget undantag. Från 2016 så är flottiljen återigen ett krigsförband i samtliga ingående delar. Med detta följer för ett förband som F 7, som under drygt tio år till stor del varit en renodlad utbildningsorganisation på stridsflygsidan och ett krigsförband inom Transport- och specialflygverksamheten en stor mängd utmaningar, angenäma sådana. Det är naturligtvis positivt att vara en efterfrågad resurs inom försvaret.

Flottiljen ligger sedan 2015 i startgroparna för att påbörja utbildning och övningar för att öka både organisationens samlade militära förmåga såväl som den enskilde medarbetarens personliga färdigheter. I år lämnas startgroparna och ett flertal övningar och utbildningar, kortare och längre kommer att genomföras framöver.

Med övergången till att återigen bli ett krigsförband i samtliga delar följer också ett rekryteringsbehov. Den gamla organisationen var inte dimensionerad för de krav som det nya försvarsbeslutet ställer, något som Personalchefen Lotta Tiller vittnar om.

– De närmaste tre åren behöver vi rekrytera 183 nya medarbetare.

Då handlar det både om nyrekrytering av soldater och officerare och rekrytering av erfaren personal som idag arbetar någon annanstans i Försvarsmakten.

– Vi behöver både anställa nya medarbetare och rekrytera personal med gedigen erfarenhet från militärt arbete.

Det viktigaste motivet till att flottiljen har ett stort behov av att rekrytera erfaren personal berättar Lotta Tiller, är att flottiljen inte vill riskera en nedgång i operativ förmåga i övergången till att åter bli ett krigsförband, och tillägger.

– Förutom att F 7 går till att vara ett krigsförband igen så räknar vi också med ett relativt stort antal pensionsavgångar under de kommande tre åren. Dessa två faktorer gör att rekryteringsbehovet nu är särskilt stort.

De kategorier flottiljen har störst behov av är militära och civila flygtekniker, nya medarbetare till stridsflyg och transport- och specialflygdivisionernas mission support element och erfaren logistikpersonal står högt på önskelistan, men det finns även flertalet andra vakanser som behöver fyllas under de närmaste åren enligt Lotta Tiller.

– Vi kommer fortlöpande att annonsera våra lediga tjänster på Försvarsmaktens hemsida, och även om Du inte omedelbart finner en annons om ledig tjänst men är intresserad av att jobba i en utvecklande miljö så går det alltid att skicka en intresseanmälan till oss.

Vakanserna som finns, eller kommer att uppstå omfattar samtliga orter där flottiljen är representerad. Skaraborgs flygflottilj finns idag på Såtenäs, Bromma, Arlanda, Linköping, Karlsborg och även i Ungern och Thailand.