”Välkomna att dela personal med oss!”

Försvarsmaktsråd Halland - ett nytt samverkansorgan

Den 27 november skapades ett nytt regionalt samverkansorgan mellan Försvarsmakten, länsstyrelsen i Halland, näringslivsrepresentanter och Hallands kommuner; Försvarsmaktsråd Halland. Det första mötet genomfördes på slottet i Halmstad där landshövdingen var värd, och försvarsminister Peter Hultqvist medverkade.

Vid Försvarsmaktsråd Hallands första möte medverkade Försvarsminister Peter Hultqvist, förutom ordinarie ledamöter vilka representerade Länsstyrelsen, Försvarsmakten, Hallands kommuner, Företagarna Halland och polismyndigheten. Foto: Carl M Sjöstrand
Personalchefen från Saab gav goda exempel - i företagets policy ingår att det är en merit att vara deltidsanställd i Försvarsmakten! Foto: Carl M Sjöstrand
Nyutnämnde sekreteraren i Försvarsmaktsrådet, major Robert Trupp beskrev den stora utmaningen som ligger framför oss, bland annat genom att redovisa siffror och staplar över de kommande årens beräknade personalbrister i olika branscher. Foto: Carl M Sjöstrand

Försvarsmaktsråd Halland är ett nytt forum för samverkan mellan Försvarsmakten och regionala samhällsaktörer med en stor bransch- och funktionsspridning. Försvarsmaktsrådets första uppgift är att möta de nuvarande och kommande utmaningarna i kompetensförsörjningen av såväl offentlig sektor som näringsliv – där en pusselbit är att främja flödet av arbetskraft mellan Försvarsmakten och civila arbetsgivare i regionen, åt båda hållen!

– Jag är glad att vi nu även i Halland får ett Försvarsmaktsråd och tror att det kommer ha betydelse för regionens utveckling och leda till direkta och indirekta vinster för samtliga parter och för samhället i stort, förklarar landshövdingen i Halland, Lena Sommestad. 

Kompetensförsörjning

Tanken är att Försvarsmaktsrådet generellt ska underlätta det civil-militära utbytet, inom många områden, även om man initialt kommer att koncentrera sig på kompetensförsörjning genom utbyte av arbetskraft.

– Den arbetskraft som vi kan erbjuda är testade och trygga unga tjejer och killar med god förmåga att lösa uppgifter under press och som är duktiga på att arbeta i grupp, säger garnisonschefen, överste Stefan Jönsson, och tillägger:

– Förutom de som jobbar i Försvarsmakten mellan fem och tio år, och sedan söker sig en annan tjänst, har vi även ”deltidsanställda” som bara jobbar några veckor om året hos oss och i övrigt har en civil anställning ute i samhället. Vi behöver sprida kunskapen bland civila arbetsgivare om vilka fördelar det finns med att ”dela personal” med Försvarsmakten!