Nya specialister examinerade

Efter ett och ett halvt års studier som kom då äntligen den efterlängtade dagen.
57 förväntansfulla kadetter tog sin specialistofficersexamen och befordrades till 1. sergeanter.

57 kadetter väntar på att bli befordrade. Foto: Mats Gyllander/Försvarsmakten
Chefer från mottagande förband träffar sina nya medarbetare. Foto: Mats Gyllander/Försvarsmakten
Välkomna till vår arbetsplats! Foto: Mats Gyllander/Försvarsmakten
Chefen för Luftstridsskolan välkomnar sina nya medarbetare. Foto: Mats Gyllander/Försvarsmakten

Examen förrättades på Uppsala garnison under torsdagen den 10 december. Kadetterna har studerat på Militärhögskolan och på de skolor som Luftstridsskolan sammanhåller och olika specialinriktningar inom Försvarsmaktens Underrättelse- och Säkerhetscentrum, FM UndSäkC.

De 35 kadetterna från FM UndSäkC är placerade på förband i alla försvarsgrenar.

Det finns en stor bredd på specialistofficerare med underrättelsekompetens. Flera har sin tillhörighet inom olika säkerhetsförband. Några är underrättelsespecialister inom båda mark- och luftarenan. Några är specialutbildade att tjänstgöra som bildtolkar.

De 22 ungdomar som tillhör flygvapnet skall flyga helikopter, vara specialister inom R3, räddning, röjning och reperation på flygbas. Ett par skall arbeta med luftbevakning och en skall bli flygstridsledare och leda JAS 39 Gripen från ett bergrum någonstans i Sverige.

Inom R3-gruppen finns de som genomfört en så kallad ASOU. Det står för Anpassad Specialistofficersutbildning och är en utbildning särskilt anpassad för gruppbefäl och soldater med lång erfarenhet och validerad kompetens. Kort och gott kontinuerligt tjänstgörande soldater som valt att växla till en karriär som officer.

Oavsett inriktning och färg på uniformen är det alltid lika trevligt att välkomna nya kollegor till Försvarsmakten under ceremoniella formar. Det är också roligt att så många anhöriga och kamrater kan delta vid examensceremonin. 

Armén musikkår gör att både militärer och civila rycks med i den högtidliga inramningen.

För de nyexaminerade 1. sergeanterna väntar nu en både spännande som rolig, men framför allt ansvarsfull uppgift att medverka till att försvara Sverige och landets intressen, vår frihet och rätt att leva som vi själva väljer.