En julhälsning ifrån Kashmir

Försvarsmaktens personal deltar ständigt i olika insatser, antingen på hemmaplan eller internationellt. I bland deltar man i en insats tillsammans med sitt förband eller som enskild officer eller civil i olika insatser. Kapten Andreas Lagerström tjänstgör normalt på Amfibieregementet men tjänstgör sedan en tid i Pakistan, här berättar han om sin vardag.


Det blir många timmar i bil genom olika landskap och byar Foto: Andreas Lagerström/Försvarsmakten
Vi har besökt förband på ca 3000 möh, mycket spektakulärt med utsikt över indiska Himalaya Foto: Andreas Lagerström/Försvarsmakten
Tjänstgöring i Rawalakot innebär överlag långa dagar (körtider på 5-8h) i bil på vägar som slingrar sig fram längs bergssidorna. Foto: Andreas Lagerström/Försvarsmakten

Jag, kapten Andreas Lagerström, har sedan november varit avdelad till FN för att tjänstgöra ett år som militärobservatör i FN’s insats UNMOGIP (United Nations Military Observers Group in India and Pakistan).

Innan denna insats har jag sedan 2009 tjänstgjort på Kustjägarkompaniet som instruktör, ställföreträdande plutonchef och plutonchef på attackdykarplutonen. År 2011-12 ingick jag tillsammans med kollegor från Amf 1 i FS22 OMLT (Operation Mentoring and Liaison Team) i Afghanistan. Våren 2015 var jag deskofficer på Marintaktisk stab för Försvarsmaktens helikopter- och amfibie bidrag till operation Atalanta, ME04.

Nu är jag dock åter tillbaka i den centralasiatiska regionen, närmare bestämt Pakistan och fältstationen Rawalakot i den av Pakistan administrerade delen av Kashmir. Insatsen UNMOGIP är en av FN´s äldsta insatser och daterar tillbaka till 1948.

Mellan 1947 och 1999 har Indien och Pakistan i flera omgångar stridit om det geografiska området Kashmir. Dessutom finns det rörelser i Kashmir som vill verka för en egen stat, oberoende av Indien och Pakistan. År 1948 fattade FN beslut om att etablera Förenta Nationernas Kommission för Indien och Pakistan (Uncip). Under år 1951 övergick Uncip till att bli Unmogip.

I dag omfattar insatsen geografiskt av eldupphörlinjen, en så kallad "Line of Control" (LoC), mellan de delar av Kashmir som administreras och kontrolleras av Pakistan respektive Indien.

För att understryka FN:s opartiskhet så har UNMOGIP två högkvarter. Sommartid, från maj till oktober, är högkvarteret lokaliserat till staden Srinagar som ligger i den av Indien administrerade delen av Kashmir. Vintertid, från november till mars, är högkvarteret beläget i Pakistans huvudstad Islamabad.

Sverige bidrar för närvarande med fem officerare. 40-50 militärobservatörer, (vårt mandat är 45 militärobservatörer), från Sydkorea, Kroatien, Chile, Uruguay, Filippinerna, Thailand, Ghana, Finland och Sverige befinner sig i insatsområdet. De understödjs av en civil stab som bemannas av både internationell och nationell personal. 

Mandatet för UNMOGIP är att övervaka och rapporter allt som rör eldupphöravtalet längs LoC. Detta utförs genom ett antal olika ”Field Tasks”:

  • Area recce, patrullering med fordon samt samtal med polis och civila som verkar och bor i närheten av LoC.
  • Observation Post, observationsplatser varifrån kontroll görs av befintliga och eventuellt nya stridsställningar i direkt närhet till LoC.
  • Field Trip, besök av förband i syfte att uppdatera information om frontförbanden.
  • Relay, då avstånden är stora och terrängen är extrem med stora höjdskillnader krävs relästationer för att upprätthålla kommunikation över HF-radio.
  • Investigations, utredning av påstådda överträdelser av elduppförsavtalet. Detta är något som sker i varierande mängd, sedan oktober månad har inga påstådda överträdelser kommit FN tillhanda.

Långa dagar men varierande tillvaro

För mig utgörs tjänstgöringen i UNMOGIP av olika ”Field Tasks” som utförs från fältstationen i Rawalakot. Temperaturen här är 7-8 grader på natten och mellan 13-21 grader på dagarna, höjdskillnaden varierar mellan 1 000-3 000 meter över havet. Livet på fältstation är mycket bra för att vara en militärinsats, det finns el, varmt vatten, wifi, kock, gym och en begränsad sträcka att springa på inne på den Pakistanska armébasen där vi bor.

Vi harr besökt förband på cirka 3 000 meter över havet, mycket spektakulärt med utsikt över indiska Himalaya. Det går dock att förstå om officerarna och soldaterna på de avlägsna platserna får lite av lappsjuka, då de är stationerade där i två år med leave (ledigt) för att träffa familj varannan till var tredje månad.

Tjänstgöring i Rawalakot innebär överlag långa dagar (körtider på 5-8 timmar) i bil på vägar som slingrar sig fram längs bergssidorna. Kvaliteten på väg måste dock anses som god, då det är mestadels asfalt om än trasig sådan. Det skall även tilläggas att körningen utförs av förare från den Pakistanska armén, vilket underlättar eftersom trafiken här är minst sagt offensiv.

Varje vecka är upplagd med sex dagar av olika ”Field Tasks” och en ”admin day” eller ”training day”. På dessa dagar sker inget skakande i bil, utan det finns möjlighet till rekreation i form av badminton med de Pakistanska officerarna eller löpning upp och ner för backen inne på basen.

Läs mer om insatsen här.

God jul och gott nytt år!

Önskar Kn Andreas Lagerström