”Det märks att kunskaperna sitter kvar”

Repetitionsutbildningen för de värnpliktiga stridsbåtscheferna och stridsbåtsförarna avslutades i veckan efter en tio dagar lång intensiv utbildning.

Anton Toftner berättade att killarna fortfarande hade goda kunskaper efter alla år och de var mycket motiverade Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
I väntan på att börja nästa moment satt killarna och återhämtade sig i dagrummet Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Kyddsutrustning var viktig att bära under momenten Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Kunskaperna att framföra stridsbåtar återfann sig ganska snabbt Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Gruppen lyckades att täta läckan och få stopp på vattenflödet Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten

Fokus under utbildningen har varit att repetera upp de nautiska och praktiska kunskaperna för att säkert kunna framföra en stridsbåt. För många var det drygt tio år sedan de genomförde värnplikten men instruktören Anton Toftner tyckte att de hade goda kunskaper i det mesta som de övade på.

– Jag tycker att utbildningen har gått bra och det märks att kunskaperna fortfarande sitter kvar efter alla år. Det ger ju oss ett kvitto på att vi har genomfört en bra utbildning under deras värnplikt. Merparten är dessutom väldigt motiverade till att vara här vilket är riktigt kul för oss instruktörer. Självklart hade det varit kul om repetitionsutbildningen hade varit längre men vi är tacksamma för att vi överhuvudtaget har fått möjligheten att genomföra den, berättade 1:e sergeant Anton Toftner

Rutiner infann sig snabbt

De värnpliktiga var indelade i tre plutoner vilket medförde att utbildningen också genomfördes på tre täter. Nu hade turen kommit till den sista plutonen att genomföra skyddstjänst, vilket innebar övningar i att kunna täta läckor i skrov, hantera brandsläckare, genomföra livräddning och repetera upp kunskaperna på hur att hantera livflottar och olika räddningsvästar.

I väntan på att börja momentet, satt gruppchefen Klockgärd och hans grupp och återhämtade sig i dagrummet. Det märktes tydligt att gamla vanor satt i, direkt när gruppen såg kameran ställde de frågan om de skulle sätta på sig vapenrocken för att se propra ut på bilden. Har man ”rast, vila” så är det faktiskt tillåtet att göra lättnad i klädseln så de fick sitta kvar.

– Vi är lite ”kåmiga” efter all utbildning, det har varit ganska intensivt under de här dagarna men det är kul att vara tillbaka. Även om det har varit intensivt så har upplägget varit mycket bra. Huvudelen av oss i den här gruppen gjorde lumpen på Amf 4 så för några av oss är det första gången som vi är på Amf 1. Det tog inte speciellt långt tid att komma in i rutiner och det är nog tack vare en bra grundutbildning, berättade killarna

Utbildningen är nu avslutad för den här gången. Så snart kompanichefen och hans instruktörer hade muckat ut de värnpliktiga genomfördes ett erfarenhetsarbete. Då det var första gången på många år som repetitionsutbildning har genomförts var det viktigt att dra erfarenheter och genomföra eventuella förändringar eller förbättringar till nästa gång repetitionsutbildning.

En spontan erfarenhet från instruktörerna var att de värnpliktiga fortfarande hade goda kunskaper i deras huvudtjänst och de var mycket motiverade. De var också i fysiskt bra form. Alla ser fram emot att genomföra ännu en repetitionsutbildning under nästa år.