Strid kräver logistik

"Kan reparera i stort sett allt på bataljonen"

När en luftvärnsbataljon övar märks främst verkansdelar, med robotar och radarfunktioner, men det finns ett kompani bakom dessa som är en förutsättning för uthålligheten; Logistikkompaniet.

När Trängregementets logistikbataljon skulle tanka upp P 4:as stridsvagnar på ön rekvirerades hjälp från Luftvärnsbataljonen. Vårt logistikkompani ställde upp med ett tank-släp och 4 soldater. Därmed har luftvärnet numera även tankning av stridsvagnar på sin meritlista! Foto: Marcus Åhlén /Combat Camera
Ställföreträdande plutonchefen Martin Hjelmberg och plutonchefen Jan-Erik Ohmes, vid Rep-plutonen, tycker det är toppen att öva på Gotland. Foto: Stefan Bratt/Försvarsmakten
Sjukvårdsplutonen genomför ett antal olika sjukvårdsmoment under övningen, för att hålla sig på topp. Här genomgång efter ett moment. Foto: Stefan Bratt

En stunds bilfärd från Hemse är bataljonens ”underhållsnav” grupperat, logistiskkompaniet. Kompaniets uppgifter är att förse övriga bataljonen med drivmedel, mat, ammunition och andra förnödenheter. Det har också en kvalificerad reparationspluton som kan laga i stort sett samtliga typer av fel som kan uppstå på förbandets fordon samt en sjukvårdspluton.

Mitt på fredagen är det lite lugnare för rep-plutonens två chefer, kapten Jan-Erik Ohmes, rep-gruppchef samt biträdande plutonchefen, Martin Hjelmberg.

Båda nickar instämmande på frågan om det känns bra att få öva luftvärnsförmåga på Gotland:

– Jag tycker det är lite som ”vad var det vi sa” när vi nu återkommer till Gotland. Jag har hela tiden haft åsikten om att vi ska ha militär fast stationerad på Gotland. Nu vet vi att den militära närvaron kommer att stärkas när stridsgrupp Gotland etableras i Visby, säger Ohmes.

Att militära övningar på Gotland är intressanta visar också mängden av besök som luftvärnsbataljonen haft under de inledande dagarna. Representanter från såväl försvarsdepartementet, Högkvarteret, militärregionen samt industrin har besökt förbandet för att få en uppdatering om bataljonens verksamhet.