Skarpa övningar vässar förbandet

Skarp verksamhet är en del av vardagen för sjöförbanden och därför är det viktigt att också öva med skarp ammunition mot verklighetstrogna mål. För 42.minröjningsdivisionens fartyg innebar det både ren övning mot skarpa sjöminor, utlagda i ett av Försvarsmaktens sprängområden i skärgården, men också ett stöd till samhället när en nära två ton stor seismisk laddning röjdes utanför Östergötlands kust.

Röjdykare framför den seismiska laddningen.
Röjdykare framför den seismiska laddningen. Foto: Peder Hermansson/Försvarsmakten

Minröjningsfartygen Koster och Kullen lade ut varsin mina av typen F31, som är en förankrad kontaktmina med cirka 150 kilograms sprängladdning. Minorna förstördes sedan genom att fartygets sonarofficer styrde en minförstöringsfarkost av typen Seafox mot minan. Seafox, som i svenska försvaret kallas ROV-E, har en målsökare och en kamera, samt är försedd med en laddning med riktad sprängverkan som skjuts in i minans stora sprängladdning och detonerar den.
 
- Att följa hela kedjan från att positionera målet, till att klargöra och hantera vapnet ombord och gå hela kedjan till att målet förstörs är helt nödvändigt. Vi använder en oladdad övningsfarkost för grundläggande träning, men den fungerar inte riktigt likadant så blir aldrig samma sak att bara öva med den, säger Jonas Hård af Segerstad som är chef för 42.minröjningsdivisionen.

Jonas Hård af Segerstad fortsätter:
- Att se hur systemen verkar och fungerar är också viktigt, i synnerhet för de nya besättningsmedlemmar som mönstrats ombord för bara några veckor sedan.

Omsorgsfull planering

Tidpunkten på senhösten är vald med omsorg. Det är få civila som kan störas, ännu färre badande och djurlivet är som minst känsligt i god tid efter häcknings- och lekperioder.
 
Även röjdykarfartyget Spårö hade några bra sprängdagar.  Veckans höjdpunkt var att röja en laddning på cirka två ton sprängämne som legat odetonerad i årtionden och som återfanns vid en så kallad miljöoperation under 2014, där oexploderad ammunition kartlades. Laddningen var tänkt att användas för seismologisk forskning och vid röjningen medföljde därför bland annat vetenskapsmän från både Svenska seismiska nätet och från FOI, Försvarets forskningsinstitut. Laddningen bestod av tre torpedminor som buntats ihop, och som fick sprängas efter att röjdykare placerat ut flera laddningar invid stridsdelarna och dragit upp tändkablar till ytan varifrån laddningen sprängdes.

- Sammanfattningsvis har vi haft några riktigt bra övningsdagar, som vässat förbandet, avslutar divisionschefen.