Sista soldaterinran av F 17 i Östergötland

Det kanske låter konstigt men det är Blekinge flygflottilj i Ronneby som ansvarar för flygbasförbanden på Malmslätt i Linköping. Det innebär även att när nya soldater behöver utbildas så görs detta växelvis mellan Kvarn och Ronneby.

Chefen för Blekinge flygflottilj överste Lars Bergström och kompanichefen kapten Johan Heimdahl hälsar på fanan under soldaterinran på Kvarn Foto: Henrik Fridolfsson/Försvarsmakten
Kapten Johan Heimdahl lämnar över befälet över rekryterna till överste Lars Bergström så att ceremonin kan starta. Foto: Henrik Fridolfsson/Försvarsmakten
”Som soldat och sjöman i Försvarsmakten är du utvald att försvara vårt land och att tjäna freden.” överste Bergström förkunnar soldaterinran enligt gammal tradition. Foto: Henrik Fridolfsson/Försvarsmakten

Efter nästan tre månaders utbildning har rekryterna nått utbildningens slutmål, att bli utnämnda soldater. Försvarsmaktens grundutbildningskoncept har funnits ett antal år och det märks att formerna satt sig. Allt från inryckning till soldaterinran går på rutin och förbättringar görs fortlöpande.

Som en del i avslutningen genomförs även en förbandsnämnd där förtroendevalda rekryter öppenhjärtigt beskriver sina upplevelser för översten.

– Rekryterna är nöjda och ser fram mot att bli anställda hos oss, summerar överste Bergström.

Det är dock sista gången som chefen för Blekinge flygflottilj ansvarar för utbildningen på Kvarn. Efter årsskiftet intar Försvarsmakten en ny organisation som innebär att Helikopterflottiljen övertar ansvaret för utbildningen av de rekryter som behövs till förbanden på Malmen.