Mössa av basker på

”Mössa av, basker på”, med dessa ord avslutade flottiljchefen sitt tal till de trötta, slitna och stolta soldater som stod uppställda mellan marschallerna på F 17 ceremoniplats. Tidigare på förmiddagen hade de avslutat flygbasjägarnas utbildningskontroll, Lodjursmarschen.

Hunneberg i bakgrunden, första dygnets marsch går mot sitt slut. Foto: Försvarsmakten
Kraftledningsgatan i gryningen, en välkänd sträcka för alla som gått marschen. Foto: Försvarsmakten
Delprov, karta och kompass. Foto: Försvarsmakten

Lodjursmarschen var den avslutande delen på grundkurs flygbasjägare barmarksskede som pågått under sex veckor, under dessa veckor har fokus legat på den enskilde soldaten och dennes färdigheter. En hög nivå på orientering, strid, sjukvård, patrulltjänst och grundläggande soldatkunskaper är grunden som varje flygbasjägare står på. Kursdeltagarna är alla sedan tidigare anställda i Försvarsmakten och kommer från många olika förband och med varierande typer av tidigare befattningar, grundkursen syftar därför till att backa tillbaka till grunden och finslipa dessa färdigheter.

Lodjursmarschen är till för att pröva den blivande jägarsoldaten under svårare förhållanden där mörker, kyla och sömnbrist enbart är några exempel. Marschen genomförs antingen vid sen höst eller tidig vår och sträckningen är i stort densamma sen 1993. Traditionerna kring lodjursmarschen är många och knyter samman flygbasjägare av alla generationer. Även de minnen och upplevelser marschen erbjuder är många, från svåra terrängpassager till skavsår och kanske var det också första gången man upplevde hur det är att somna gåendes.

2005 flyttades dåvarande flygbasjägarskolan från F 7 Såtenäs till F 17 Ronneby, för att behålla traditionen med Lodjursmarschen så genomförs den i området runt F 7. Efter att aspiranterna fått höra de välkomna orden ”ni är nu godkända på Lodjursmarschen” väntade den traditionsenliga räkmackan och sedan busstransport tillbaka till F 17 där resten av kompaniet, bataljonschefen och flottiljchefen väntade.

Nu följer några lugna veckor hemma på förbandet samt ledighet för jägaraspiranterna innan nästa skede av grundkursen tar vid, vinterutbildning i norra Sverige.