Girls only!

HMS Carlskrona på rekryteringsuppdrag


Välkommen att följa med HMS Carlskrona en dag till sjöss!
Så lät en uppmaning till tjejer i Blekinge med omnejd. Syftet var att väcka nyfikenheten kring marinen och Förvarsmakten, och i förlängningen att kunna välkomna fler tjejer som medarbetare.

Testa, uppleva och känna! Viktiga inslag för att få förståelse och skaffa sig en uppfattning om hur det är att jobba ombord. Foto: Michaela Linge/Försvarsmakten
"Rökdykarmunderingen väger en hel del!" Foto: Karin Frost/Försvarsmakten
Foto: Michaela Linge/Försvarsmakten
Foto: Michaela Linge/Försvarsmakten
Foto: Karin Frost/Försvarsmakten
Foto: Karin Frost/Försvarsmakten
Foto: Michaela Linge/Försvarsmakten
En av skeppsbåtarna sätts i sjön. Foto: Karin Frost/Försvarsmakten

Resultatet blev en heldag där cirka 40 tjejer fick en exklusiv visning av i princip allt ombord på stödfartyget HMS Carlskrona. Ett tio-tal sjömän ur besättningen guidade grupper om 4-5 besökare från fartygets topp till tå under förmiddagen. Operationssal, kanonhytt, helikopterplatta, byssa, kommandobrygga, maskinrum och sovhytt granskades.
Lunchen för dagen intogs under relativt lugna former trots att det till och från gungade en del på grund av vindar och vågor. Den hade delvis tillagats av en annan grupp besökare för dagen, nämligen blivande kockar. Ett antal kockutbildningar hade gett elever möjlighet att vara med i fartygets byssa (kök) för en dag.

- Helt klart annorlunda än i ett vanligt kök! Här fick man springa i många trappor för att hämta saker ur frysen och sen gungade det ju hela tiden. Ingenting fick ligga löst, berättar Jonna Ohlsson, Janni Larsson och Elina Peterson från Östersjöskolan.

Under eftermiddagen fick besökarna möjlighet att prova, känna och mer handgripligt utforska utrustning och material ombord.  Till exempel rökdykardräkter, kroppsskydd och vapen av olika slag.
Inte långt från HMS Carlskrona tränade samtidigt en Försvarsmaktshelikopter att vinscha upp personer från en mindre båt. Något som drog uppmärksamheten till sig.

- Listan över vad som kan ingå i en soldat eller sjömans vardag är lång, och för att inte tala om vilka möjligheter Försvarsmakten ger till sina medarbetare, berättade Gabriella Lidén, rekryteringsofficer på tredje sjöstridsflottiljen, för nyfiket lyssnande åhörare.
Vi är många som varit med på en insats utomlands och det har gett mer än bara ett minne för livet, det har ändrat min inställning till mycket i tillvaron berättar hon.

På frågan om Försvarsmakten är en tänkbar arbetsgivare var svaren till allra största del positiva.

- Absolut! Vi kommer söka till den grundläggande utbildningen. Det verkar vara en arbetsplats med många möjligheter till både utveckling och upplevelser, tyckte Charlotte Olofsson och Elin Viktor, båda från Skåne.