FMLOG - en förutsättning för övningarna på Gotland

Övningarna har under veckan avlöst varandra på Gotland. Försvarsmakten har övat försvar av Gotland med både luftvärn och stridsvagnar. Förbanden har övat under flera dagar vilket har ställt krav på en fungerande logistik. Därför har Trängregementet varit med ut i fält för att stötta förbanden med bland annat drivmedel och ammunition. Men även den främre logistiken, den som är ute i fält, behöver stöd med logistik - och det är där FMLOG kommer in i bilden.

Även de främre logistikförbanden behöver ha ett bakre stöd. I detta fall är det Trängregementet som hämtar sina tankbilar. Foto: Jonas Olsson/Försvarsmakten
Under övningarna förbrukas en hel del drivmedel. Och för att inte förbanden ska stanna ser FMLOG till att det finns rätt mängd i de stora anläggningarna. Foto: Jonas Olsson/Försvarsmakten
Totalt genomförde ca 400 soldater tvättbyte i fält. För att täcka det extra behovet omfördelades vissa persedlar till Gotland innan övningen. Nu återställs allt och skickas tillbaka till rätt förråd. Foto: Jonas Olsson/Försvarsmakten
När Skaraborgs regemente, P 4, kom till Gotland kvitterade de ut det förråd de behövde. När de sedan var klara lämnades allt tillbaka. Nu återstår för FMLOG att se till så att saker kommer iväg på reparation, samt att hålla förrådet i gott skick så att förbandet kan komma ut och starta upp sin verksamhet med kort varsel. Foto: Jonas Olsson/Försvarsmakten
I väntan på nästa övning ser FMLOG till att allt är i ordning. Foto: Jonas Olsson/Försvarsmakten
Nu när förbanden har lämnat ifrån sig de saker de inte längre behöver ska allt inventeras och förrådsställas. Foto: Jonas Olsson/Försvarsmakten

Allting har ett slut och då ammunitionen och drivmedlet börjar sina ute i terrängen är det till FMLOG som förbanden vänder sig. Under övningsveckan har Trängregementet och andra logistikfunktioner från Luftvärnsregementet varit och hämtat resurser vid både drivmedelsanläggningar och ammunitionsförråd - allt för att förbanden ska kunna fortsätta lösa sin uppgift.

- Vi har under övningsveckorna  behövt vara rätt så rörliga när det kommer till vilka platser och tider på dygnet som vi har lämnat stöd. För det är ju så att förbanden har planerat länge och övat mycket inför dessa övningar och då är det upp till oss att ta vårt ansvar för att övningen ska bli så bra som möjligt. Och det är på det sättet vi skapar förutsättningar för de andra att skydda Gotland, säger Magnus Jakobsson chef för servicepunkt Gotland.

Logistik på Gotland. Som vanligt, fast annorlunda

Under veckan har flera strider genomförts. Men även soldater som strider behöver kunna byta tvätt, fylla på med mat, slänga sitt avfall, beställa vårdutrusning, hämta reservdelar till trasiga fordon och ha tillgång till spolhallar - sådana faktorer som skapar uthållighet för förbanden.  Det är en roll som FMLOG fyller. Att stötta logistikförbanden och övriga förband med logistik.

− Det vi har levererat under övningsveckorna är egentligen sådant som vi alltid levererar, fast nu i en betydligt större mängd och under fler timmar på dygnet. En av utmaningarna vid den här typen av övningar är att vara så förberedd som det går. Vi är lokaliserade på en ö, som har börjat spela en allt större roll, och då fler vill öva här behöver vi ligga i framkant med beställningar av exempelvis sjukvårdsmateriel, utrustning, ammunition och drivmedel.  Och när det gäller beställningar är det extra viktigt att ta hänsyn till när transporterna till och från fastlandet går. För det är ju så att; vi har det vi har här på ön tills nästa transport anländer, säger Magnus.   

Nu avslutas övningarna med Skaraborgs regemente och Luftvärnsregementet men till helgen drar nästa verksamhet igång. Då ska det genomföras Military Weekend och Hemvärnet från Skaraborg kommer ut för att öva. Övningarna på Gotland avlöser varandra.