”Det är nu det börjar på riktigt”

Mali 03 tog över

Under en ceremoni på Camp Nobel i Timbuktu den 30 november tog den tredje styrkan i Mali, kallad Mali 03, över ansvaret under ledning av överstelöjtnant Markus Höök. Det har varit en utvecklande tid i landet för personalen vid Mali 02.

Två män i sandfärgade uniformer och blå baskrar sitter vid bord och tar varandra formellt i hand.
Ett fast handslag avslutar det formella överlämnandet av befälet. Foto: Richard Kjaergaard/Försvarsmakten
Soldater uppställda på grusplan. Röd flagga skymtar i mitten av bilden.
Förbandet har presterat synnerligen bra under insatsen och soldaterna kan vara stolta. Foto: Richard Kjaergaard/Försvarsmakten
Papper på ett bord. I förgrunden skymtar nacken på en person.
Det formella överlämnandet av befälet har skrivits på. Nu fortsätter Mali 03 arbetet att underrättelseinhämta för att i slutänden skydda civilbefolkningen i Mali. Foto: Richard Kjaergaard/Försvarsmakten
Två män i sandfärgade uniformer står böjda över en liten mobiltelefon.
Chefen Mali 02 lämnar över sin mobiltelefon till chefen Mali 03. I och med det har chefsbyte skett på riktigt. Foto: Richard Kjaergaard/Försvarsmakten
Närbild på standar med stora riksvapnet på.
K3, Livregementets husarer har haft ansvaret för att sätta upp tre förband, tillika kontingenter i Mali, en tung uppgift för en organisationsenhet. Foto: Richard Kjaergaard/Försvarsmakten

– Det har varit en fantastisk resa på många sätt, längs vägen har vi uppnått synnerligen goda resultat. Åk nu hem och ta hand om era anhöriga, de har kämpat minst lika mycket som vi gjort här nere, sa avgående kontingentschef överstelöjtnant Jonas Lotsne.

Många ur Mali 02 har redan återvänt hem. En större del av personalen ur Mali 03 är nu på plats i insatsområdet efter en lång utbildning hemma i Sverige.

– Det är nu det börjar, det är nu det börjar på riktigt, sa överstelöjtnant Markus Höök.
Det var något behagligare temperatur än den dag i juni då Mali 02 tog över. Solen stod då i zenit och det var upp mot +45 grader under soltaket. För vissa obarmhärtigt varmt.

Sektor Västs chef, brigadgeneral Sidiki Traoré från Burkina Faso närvarade och passade på att önska Mali 03 välkomna till FN-insatsen Minusma.

– Jag är säker på att ni kommer hålla samma höga nivå som era föregångare. Den svenska styrkan är en viktig faktor till FN:s förmåga i sektor Väst, lycka till!

I anslutning till ceremoni n signerade de båda cheferna ett överlämningsdokument. Men det verkligt riktiga överlämnandet skedde efter själva ceremonin då Jonas Lotsne gav ett viktigt arbetsredskap till Markus Höök, det vill säga chefens mobiltelefon.