Beredskapsövning på Artilleriregementet

Det förändrade omvärldsläget har inneburit att Försvarsmakten kontinuerligt övar sina beredskapsplaner och beredskapsuppgifter. Denna gång var det Artilleriregementets tur.

Under fredagens beredskapsövning ingick ett kompetensprov skytte. Foto: Viktoria Välilä/Försvarsmakten
Övningsledare, major Martin Hasselström håller genomgång inför skjutmoment. Foto: Viktoria Välilä/Försvarsmakten
En av uppgifterna inför skjutningarna var att sätta ihop båren. Foto: Viktoria Välilä/Försvarsmakten

På fredagsmorgonen gick larmet på Artilleriregementet där tillgänglig personal på förbandet larmades. Syftet med övningen var att testa och revidera beredskapsplaner på förbandet samt se över rutinerna när larmet väl går. Inom ramen för övningen togs det blivande krigsförbandet A 9 Depå med både militär och civil personal, ut till skjutbanan för utbildningskontroll i form av kompetensprov skytte samt utbildning i skydd och bevakning av objekt.

— En jättebra övning för att testa rutiner och beredskap. Vid sådana här är typer av övningar drar man viktiga och nyttiga lärdomar, sa övningsledare, major Martin Hasselström.