Undsättningsövning i Ungern

Ett svenskt sammansatt undsättningsteam från 17:e flygbasjägarkompaniet och sjunde lätta bataljonen har just undsatt två isolerade piloter och meddelar att de är klara för upphämtning till helikoptern som ska hämta dem, en EH-101 Merlin från italienska marinen.

Människor i uniform står på betongplatta. Helikopter skymtar till höger.
Svenska undsättningsteamet Yoda tillsammans med andra övningsdeltagare utanför en italiensk helikopter i samband med sista förberedelserna inför start. Foto: Försvarsmakten
Delar av de svenska deltagarna i övningen CJPRSC 15. Foto: Försvarsmakten
Helikopter på fält. Personer i uniform med armarna uppsträckta står på knä i gräset.
Undsättning av två soldater. Foto: Försvarsmakten

Så här låter det i radion:

"Shark 12 this is Yoda 11. Two Homeruns and Popcorn at Alpha! Over."
"Yoda 11 this is Shark 12, Copy. Alpha is Pepper. Popcorn in 5 Mikes at Bravo! Over"
"Shark 12 this is Yoda 11, Copy. Bravo in 5 Mikes. Out"

Scenariot är hämtat från ett av uppdragen under undsättningsövningen Combined Joint Personnel Recovery Standardization Course (CJPRSC 2015) som genomfördes under september 2015 med Ungern som värdland och med flygbasen i Pápa som bas.

Uppdraget planerades av en sammansatt undsättningsstyrka för att sedan genomföras och utvärderas samma dygn. Förutom svenska och italienska förband ingick ytterligare ett undsättningsteam från Spanien samt två W-3 Sokól- helikoptrar från Polen i styrkan. Chefen för de polska helikoptrarna var även chef för undsättningsstyrkan.

Parallellt med detta genomfördes ytterligare uppdrag av två andra undsättningsstyrkor. I ett av dem ingick fingerat två svenska Jas 39 som eskort åt undsättningsstyrkan. Två piloter från 171:a stridsflygdivisionen deltog på prov i årets övning för att värdera träningseffekten för stridsflygdivisionerna. I år deltog de utan flygplan och stridsflygplanen spelades under genomförandet av en tysk civilregistrerad Learjet som simulerade svenska Jas 39 och där en av de svenska stridspiloterna flög med under genomförandet.

En återkommande övning

CJPRSC har genomförts årligen sedan 2007 på olika platser i Europa och målet är att genomföra grundläggande utbildning och samövning mellan de olika komponenterna som kan ingå i ett undsättningsuppdrag i en stridsmiljö (helikopterförband som transport och eskort, stridsflygförband som eskort och jaktskydd, undsättningsförband för undsättningen på marken). Samövningen genomförs enligt den standard som Nato och EU använder. Den benämns som "kurs" men är enligt svensk definition en utbildningsövning.

I år deltog 400 personer samt 20 helikoptrar och flygplan ur elva länder från Europa samt USA och Canada.

Efter inledande utbildningar och inflygningar i området genomfördes flygande uppdrag under sex dygn. För varje dygn fördelades övningsdeltagarna in i tre olika undsättningsstyrkor vilka var och en planerade och genomförde ett större uppdrag. Momentövningsövningsledare och mentorer från olika länder hjälpte övningsdeltagarna med planeringen och genomförandet samt utvärderade uppdraget efteråt. En avdelning med utbildade överlevnadsinstruktörer hjälpte till med kvalificerade figuranter i rollen som isolerad personal som skulle undsättas.

CJPRSC är en värdefull utbildningsövning för grundläggande träning i samspelet mellan de olika komponenterna i en undsättningssituation. Planering, genomförande och utvärdering genomförs i mycket nära samspel mellan alla deltagarna i övningsmomentet (personalen i undsättningsstyrkan, överlevnadsinstruktörerna som spelar isolerade, ledningspersonalen samt olika typer av motståndarstyrkor) vilket skapar en unik inlärningssituation.

Deltagarna genomför dessutom CJPRSC tillsammans mellan förbanden inom armé, flygvapen och marinen och i samspel med insatsledningen på Högkvarteret samt i ett multinationellt koncept vilket ger effekt för såväl den nationella som internationella förmågan att undsätta isolerad personal i en högre konfliktnivå.

Denna typ av grundläggande förbandsutbildning är svår att skapa i Sverige.