Svensk brigadledningsförmåga prövas under Cold Response 2016

Tredje brigadstaben har nyligen genomfört en rekognosering i övningsområdet för Cold Response 2016 tillsammans med svenska och utländska underställda chefer.
—Syftet med rekognoseringen var att lära känna underställda chefer, påbörja parallellplanering samt att nyckelpersoner i brigaden får terrängkännedom, säger överstelöjtnant Stefan Hedmark, planeringschef vid Tredje brigadstaben.

"Att Norge återigen gett oss förtroendet att leda en av brigaderna, indikerar att Tredje brigadstaben och svensk brigadledningsförmåga är efterfrågad och håller internationell klass" säger överste Lars Karlsson, chef för tredje brigaden. Foto: Mats Engfors
"Syftet med rekognoseringen var att lära känna underställda chefer, påbörja parallellplanering samt att nyckelpersoner i brigaden får terrängkännedom" säger överstelöjtnant Stefan Hedmark, planeringschef vid Tredje brigadstaben. Foto: Jesper Sundström/Försvarsmakten
Miljöbild från övningsområdet för Cold Response 2016. Foto: Carl-Henrik Melin/Försvarsmakten
Miljöbild från övningsområdet för Cold Response 2016. Foto: Carl-Henrik Melin/Försvarsmakten

Cold Response 2016 genomförs i mars nästa år i mellersta Norge, men förberedelserna är redan i full gång. Under övningen är högintensiv strid i fokus och markdelen av övningen består av att de två multinationella brigaderna, en norskledd och en svenskledd, tillämpat genomför både offensiva och defensiva operationer mot varandra.
—Terrängen ställer krav på förbandens förberedelser då den avsevärt skiljer sig från det vi är vana hemifrån. Vädret i området är ombytligt och kan snabbt skifta från plusgrader och regn till minusgrader och snö nära havet i brigadens västra område till ordentliga vinterförhållanden i det östra området, säger Stefan Hedmark.

Förnyat förtroende

Den svenskledda multinationella brigaden – tredje brigaden – med cirka 4300 soldater, består av tre manöverbataljoner: Den 191:a mekaniserade bataljonen från Norrbottens Regemente, en nordisk bataljon under finsk ledning med bland annat det 422:a mekaniserade kompaniet från Skaraborgs Regemente och en nordamerikansk bataljon under kanadensisk ledning med två kompanier från vardera Kanada och USA. I övningen deltar även förbandsenheter från funktionsförbanden samt från hemvärnet.

—Att Sverige har ansvar för en brigad samt övningens komplexitet och tillämpade upplägg kommer att ge oss en bild av hur långt vi nått med brigadförmågan i Sverige. Första gången Sverige fick förtroende att leda en brigad under Cold Response var 2014. Att Norge återigen gett oss förtroendet att leda en av brigaderna, indikerar att Tredje brigadstaben och svensk brigadledningsförmåga är efterfrågad och håller internationell klass, säger överste Lars Karlsson, chef för tredje brigaden och fortsätter:

—Vi måste återta vår brigadledningsförmåga och gå från teoretiska tankar till en faktisk förmåga. Cold Response 2016 kommer att vara ett viktigt steg för att komma dit. Övningen är tillämpad och vi möter en tänkande högkvalitativ motståndare av brigadstorlek – och då sätts våra taktiska tankar och vår förmåga att leda en brigad på prov – en situation som vi idag har svårt att själva skapa i Sverige.

Nöjd projektledare

Den norska projektledaren för övningens markdel, överstelöjtnant Lars Petter Kolle var mycket nöjd med rekognoseringen och såg fram emot att få följa Tredje brigaden under Cold Response 2016:

—Det sätt som brigadchefen och Tredje brigadstaben omhändertar underställda chefer från olika nationer visar på ett trovärdigt militärt hantverk. Under denna rekognosering så har brigadstabens förberedelser, genomförande och återredovisning till mig, tydligt klargjort brigadchefens avsikt. Den enkelhet och struktur som våra svenska kollegor i brigadstaben visar, underlättar vår övningsplanering och uppföljning.