Sjöfartsskydd med helikopter

Under övningen Swenex ska två världar - marinen och flyget - mötas och arbeta för ett gemensamt mål: att skydda sjöfarten på västkusten. I årets övning ingår en helikopterenhet.

En helikopter 15 i samverkan med marinen under en tidigare övning. Foto: Försvarsmakten

Helikoptrar och besättningar kommer från tredje helikopterskvadronen i Ronneby. En helikopter 15 kommer att vara organisk, det vill säga stå ombord på fartyget HMS Carlskrona. Denna helikopter leds av fartygschefen och kan användas till allt från transport, spaning och ubåtsjakt. Ytterligare två stycken helikopter 15 och en helikopter 14 kommer att vara landbaserade på västkusten. Dessa kan nyttjas för spaning, ubåtsjakt, STC (Sea Traffic Control – luftburen sjöövervakning) och transporter. Runt helikoptrarna finns ytterligare personal i form av lednings- och stabspersonal, underhållspersonal, basskydd och räddning.

Spaningsuppdrag

En av helikopterns uppgifter är spaning. Enheten får ett uppdrag att spana i ett specifikt område eller mot ett bestämt mål. Spaning kan ske både optiskt och med hjälp av helikopterns sensorer. Det bild- eller filmmaterial som samlas in skickas sedan vidare i rapporter. Dessa rapporter är en väsentlig del av högre chefs underlag för vidare buslutsfattande.

Ubåtsjakt med sonarbojar

En annan uppgift är ubåtsjakt. Denna uppgift löser helikoptern tillsammans med marina enheter. Helikoptern bedriver i första hand spaning mot undervattenmål med hjälp av sonar. Men helikoptern kan också upptäcka ubåtar med sina ytsensorer. En ubåt som ligger på några meters djup rör upp kallare vatten till ytan, vilket helikopterns sensorer kan fånga upp. Ubåten lämnar alltså ett "kallt spår" efter sig.

Förberedelser i full gång

Under den här veckan förbereder sig personalen på helikopterenheten för kommande övning. Det är möten, utbildningar och förövning. Besättningarna har bland annat övat på fartygslandningar och STC. Piloter, tekniker, planeringsofficerare, uppdragsspecialister, underrättelsepersonal, luftrumssamordnare med flera har alla en viktig roll i övningen.

Som stöd vid tillfälliga tankningsplatser och i vårt basområde agerar flygbasbataljonen. De levererar bevakning, drivmedel, räddning med mera. Runt helikoptern arbetar alla i ett lag och samarbete är nyckeln till framgång. Alla behövs för att enheten ska kunna lösa sina uppgifter på rätt sätt. Under Swenex läggs ytterligare en dimension till detta – att samarbeta med marina enheter. Även om tredje helikopterskvadron gjort detta tidigare så finns det alltid nya vägar att upptäcka. Övningen startar på måndag den 12 oktober och håller på till torsdag den 22 oktober.