Sannahedsbataljonen har ständig beredskap

Personalen i hemvärnsförbanden har ständig beredskap vid sidan av ordinarie civila arbeten. Det ger en stor tillgänglighet och gör att man snabbt kan mobilisera sina enheter för att göra en insats i brådskande lägen.

Soldater tagna snett bakifrån och ovanfrån.
Inkallad personal mötte mangrant upp. Foto: Bengt Fransson/Försvarsmakten

Under Rikshemvärnschefens insatsövning 2015 sätts förbanden på prov. I en tänkt beredskapshöjning får 201:a insatskompaniet ur Sannahedsbataljonen i uppdrag att göra en fordonsförflyttning från Närke till örlogsbasen vid Muskö vid Östersjön. Man kommer att förstärka skyddet av basområdet under tiden fram till söndagen. Det kommer att finnas stridsbåtar ute till sjöss och enheter ur flygvapnet som medverkar.

Insatsövningen är beordrad av general Roland Ekenberg och syftar till att pröva utvalda kompaniers förmåga att genomföra en längre fordonsförflyttning för att därefter lösa en uppgift på en obekant plats. Insatskompanierna är motoriserade och utrustade med minibussar och bandvagnar.

Förmågan sätts på prov

− Det här är en mycket viktig övning för att pröva Hemvärnets förmåga att snabbt förflytta sig till platser där skydd och bevakning behöver förstärkas, säger överstelöjtnant Bengt Fransson, chef för Örebro-Värmlandsgruppen.

− Efter att tidigare enbart deltagit med mindre styrkor kan vi nu skicka ett helt kompani. Detta vissa hur den operativa effekten i Hemvärnet markant ökat under de senaste åren.

Under marsch

− Vi har hunnit till Nykvarn, berättar ställföreträdande kompanichefen Jim Persson via telefon. Vi har en rekstyrka på plats vid målet som har påbörjat viss bevakning.

För att förflytta sig snabbare har man lastat bandvagnarna på trailer. Kompaniet i övrigt färdas i bussar och minibussar och man har ett flertal tunga lastbilar att tillgå. Styrkan kör stora vägen och eskorteras av militärpolis som stoppar trafiken i korsningar. Den civila trafiken visar god hänsyn.

Förstärkt kompani

Det kommer att finnas flera insatskompanier från andra delar av landet samtidigt vid Muskö. Kompaniet från Sannahed har tillförts extra enheter som man inte samövat med tidigare, men det ska inte vara något problem numera när all personal får samma utbildning. Man har också fått en extra packgrupp, vilket kan behövas när man ska göra en längre förflyttning med kort varsel och har mycket materiel som ska med.

− Vårt kompani har som uppgift att bevaka och därefter ytövervaka, avslutar Jim Persson innan han får avbryta samtalet och ila vidare.