Riskreducering med stöd av handbok

Swedec hjälper till att säkerställa Moldaviens hantering av ammunition

De svenska specialisterna från Swedec – Totalförsvarets ammunitions- och minröjningscentrum har lämnat Moldavien med ett tydligt avtryck – en handbok. Sveriges specialister och övriga medaktörer från Schweiz, Österrike, Tyskland och Kanada i samarbete med Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) har utbildat och stöttat landet i hjälp till självhjälp.

På bilden ses teamets arbetsplats med skrivbord och datautrustning under en tältduk.
Teamet byggde upp sin arbetsplats under en tältduk. Foto: Michael Henebratt/Försvarsmakten
På bilden ses Pär Carlsson, en av specialisterna från Swedec, gå igenom lådor av ammunition och vapen.
Pär Carlsson, en av specialisterna från Swedec, går igenom lådor av ammunition och vapen. Foto: Michael Henebratt/Försvarsmakten
Bilden visar några av deltagarna i projektet i Chisnau, Moldavien.
Några av deltagarna i projektet i Chisinau, Moldavien. Foto: Michael Henebratt/Försvarsmakten
På bilden ses överste Ronnie Nilsson, chef för Swedec överlämna handboken till Moldaviens vice försvarsminister Alexandru Cimbricuic.
Överste Ronnie Nilsson, chef för Swedec överlämnade handboken till Moldaviens vice försvarsminister Alexandru Cimbricuic. Foto: Michael Henebratt/Försvarsmakten
Bilden visar representanter från Tyskland, Österrike, Schweiz och Kanada utöver Sveriges deltagare var med vid avslutningsceremonin.
Representanter från Tyskland, Österrike, Schweiz och Kanada utöver Sveriges deltagare var med vid avslutningsceremonin. Foto: Michael Henebratt/Försvarsmakten

Projektet inom PSSM (Physical Security and Stockpile Management) som startade för Sveriges del 2014, har genomfört flera insatser i Moldavien. Utbildning av landets militärer, sortering och kategorisering av ammunition. I september genomfördes ännu ett delmoment i uppdraget, specialisterna från Swedec producerade en handbok. Från och med oktober månad finns en handbok på nästan 200 sidor där 170 ammunitionsobjekt är kartlagda.
Med stöd från projektet har Moldaviska nationella armén kapacitet att utbilda ammunitionsspecialister och hanteringspersonal till landets ammunitionsförråd. I förlängningen ska ansvariga i landet klara hanteringen av sina ammunitions- och vapenförråd själva.

Teamet höll till i ett tält

Johan Eklöf, chef för ammunitionstekniska avdelningen vid Swedec, och hans kollegor vid samma avdelning Pär Carlsson och Michael Henebratt tillbringade en intensiv månad i Chisinau, Moldavien.
− Under en tältduk byggde vi upp en liten arbetsplats, där vi mätte, vägde och fotograferade alla objekt. Allt dokumenterades på engelska och översattes till rumänska, med hjälp av en representant ur Moldaviska nationella armén, berättar Pär Carlsson.
− Själva hanteringen och klassificeringen av ammunition var riskfylld, moldaverna har inte alls samma inställning till hantering och säkerhet som vi har.
− En av de moldaviska arbetarna öppnade en låda med ammunition med en yxa istället för en skruvmejsel, det kändes osäkert fortsätter Pär.


Kollegan Johan Eklöf tillägger att ammunitionen var av okänd status och hur den hanterats tidigare hade de ingen aning om.
− Blandad ammunition i förpackningar, kristalliserat sprängämne utanpå minor och rostiga tändrör! Ja, uppdraget i Moldavien med målet att få ordning och reda i ammunitionsförråd känns verkligen viktigt och nödvändigt, tillägger Johan.
Det var inte bara riskfyllt i närheten av förråden, där arbetet utfördes.
− Moldaverna demonstrerade mot korruption i landet och vid ett tillfälle var det uppåt 60 000 människor samtidigt i staden som protesterade, säger Pär. Givetvis påverkade det oss, men i stort sett kände vi oss trygga.

Tal och tack

Mot slutet av månaden hölls en avslutningsceremoni under högtidliga former vid ammunitionsdepån i Bulboaca. Från Sverige deltog överste Ronnie Nilsson, chef för Swedec, och Roger Lundholm, insatsstaben på Högkvarteret samt Sveriges ambassadsekreterare Anja Jahn Günther.

Vid ceremonin medverkade även en representant från OSSE, chefen för den Österrikiska logistikskolan och USAs förvarsattaché med flera.
Handboken överlämnades av överste Ronnie Nilsson till Moldaviens vice försvarsminister Alexandru Cimbricuic, som i sin tur höll ett tacktal som innehöll lovord kring uppdraget!