Military Camp – för dem som vill göra skillnad

Det är en gråmulen och lite kall hösttorsdag på Göteborgs garnison. Men det ruggiga vädret förtar inte glädjen och nyfikenheten hos ungdomarna som är samlade vid sjukvårdstältet för information.

Ungdomarna övar knäböj i grupp. Foto: Ulrika Roos/Försvarsmakten
Knäböj i par. Foto: Ulrika Roos/Försvarsmakten
Marsch till nästa stationsmoment där hundar och hundförare väntar. Foto: Ulrika Roos/Försvarsmakten
Några tränar sit-ups medan resten tittar på. Foto: Ulrika Roos/Försvarsmakten
Att stärka ryggen är aldrig fel. Foto: Ulrika Roos/Försvarsmakten
Armhävningar tillsammans är en utmaning. Foto: Ulrika Roos/Försvarsmakten

Det är femte dagen på Military Camp och för de 45 gymnasieungdomar som är här. Campen genomförs av Försvarsutbildarna och syftar främst till att öka ungdomars intresse och kunskaper för försvar och krisberedskap så att de framöver får en ökad förståelse och vilja att hjälpa till vid olyckor i vardagen och vid kriser. Genom en ökad kunskap, förståelse och engagemang kan ungdomar bidra till att samhället blir stabilt och säkert för oss alla.

Det har varit en vecka fylld med aktiviteter kopplade till försvar, räddningstjänst och krisberedskap och under dagen får ungdomarna prova på de olika aktiviteter som frivilliga försvarsorganisationer svarar för.

- I veckan har vi fått se så många olika verksamheter. Kul och lärorikt att det finns så många olika befattningar som jobbar här, det ger en större bild av försvaret, tycker Kristina Gustafsson från Mölndal och Caroline Karlsen från Västra Frölunda.

Kristina har tidigare varit med på Military Weekend och Caroline har seglat på Falken så lite erfarenhet har allt dessa två tjejer även om denna vecka annars är ett första möte med Försvarsmakten för merparten.

Under tiden vi pratar så håller ungdomarna på att öva ledarskap vilket innebär att någon tar befäl över gruppen och ger order till sina kompisar, sedan byts man om. Just nu var det fysiska övningar som sit-ups, armhävningar, knäböj m m som var intressanta. Att leda andra är också moment som ungdomarna prövar på under veckan.

Idag besöktes även Military Camp och ungdomarna av Paula Holmqvist (s) från Riksdagens försvarsutskott, generalmajor Karl Engelbrektson från Försvarsmaktens högkvarter samt Vendela Dobson från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) med flera.

Kursen genomförs när gymnasieungdomar normalt har höstlov. Military Camp genomförs på uppdrag av Försvarsmakten och medfinansieras av MSB samt genom av Försvarsutbildarna tillskjutna medel.