”Jag vill göra min del”

Under den nu pågående krigsförbandsövningen och tillika Rikshemvärnschefens insatsövning, är det full verksamhet på olika platser. Chefer och stabspersonal ryckte in redan under måndagen för att förbereda inrycket av övriga förbanden som i huvudsak skedde under onsdagen och torsdagen.

Samtidigt på en annan plats, övervakades och skyddades andra viktiga områden av bland annat Sannaheds hemvärnsbataljon Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
”Check Point” upprättades för att bättre kontrollera in- och utpassering. Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten

Bara några timmar efter att 201:a insatsplutonen tillhörande 28:e hemvärnsbataljonen, hade kommit på plats på Berga, började de lösa uppgifter. Deras uppgift var bland annat att förstärka bevakningen av in- och utpassering till Haninge garnison som leddes av plutonchefen Frédéric Elfver.

– Redan vid midnatt var vi i gång med patrullering och genomsökning av olika objekt. Samtidigt hade vi upprättat en ”Check Point” för att bättre kontrollera in- och utpassering till förbandsområdet. Det har fungerat bra och alla är verkligen taggade för att lösa uppgifter. Både jag och mina kollegor ser fram emot att det är en tillämpad övning där vi verkligen får prövas i att lösa våra förstahandsuppgifter. Utöver att vi förstärker bevakning, patrullerar och bedriver genomsök, är vi också QRF (Quick Reaction Force), det vill säga vi ska vara beredda på att rycka ut för att stödja på annan plats, berättade Frédéric Elfver

”Det känns meningsfullt”

När Elfver inte löser uppgifter med Hemvärnet, är han doktorand på Stockholms universitet där han studerar mynt-och penninghistoria. Efter 19 år i Hemvärnet trivs Frédéric fortfarande i gröna kläder och tycker att det är en perfekt kombination.

– Många tror att man som doktorand sitter inne bakom ett skrivbord, men det är fel. Jag är faktiskt ute en hel del vid utgrävningar och annat, så det är en annan form av fältliv. Det har blivit några år inom Hemvärnet, men för mig har det känts viktigt och jag vill göra min del med att stödja på olika sätt. Genom våra insatser i Hemvärnet så gör vi stor nytta vilket känns meningsfullt. Mitt kanske finaste minne är när vi deltog i ett eftersök av en äldre man som hade varit försvunnen en tid. Alla befarade det värsta, framförallt hans hustru. Vi hittade mannen vid liv, inte jag personligen men vi tillsammans och att få uppleva hustruns resa mellan djup förtvivlan till enorm glädje var fantastisk, då känns det väldigt meningsfullt, berättade Elfver

Frédéric Elfver hade många goda exempel där Hemvärnet aktivt hade gjort skillnad. Förutom att Elfver är plutonchef är han också instruktör och deltar ofta vid introduktionskurser för blivande Hemvärnssoldater.

– Under mina år i Hemvärnet har jag upplevt en fantastiks förändring, i dag är det en helt annan struktur, ordning och reda. Vi har bra utrustning och erbjuder personalen bra utbildning och meningsfulla övningar, sa Elfver.