I samma båt – nordiskt-baltiskt försvarssamarbete diskuterades

I hällregn och motvind klev ett trettiotal representanter för nordiskt och baltiskt försvarssamarbete ombord på sex gruppbåtar. Färden tog dem till Musköberget, där de inledde två dagars möten och diskussioner med att titta närmare på SUCBAS och SUCFIS - sjöövervakningssystem som bygger på att de deltagande länderna delar information . Motvinden märktes inte i mötesrummen – flera steg mot ett utökat samarbete togs.

Under två dagar träffades representanter från de nordiska och baltiska länderna i Berga för att diskutera försvarssamarbete. Foto: Niclas Ehlén/Försvarsmakten
Under två dagar träffades representanter från de nordiska och baltiska länderna i Berga för att diskutera försvarssamarbete. Foto: Niclas Ehlén/Försvarsmakten
Konteramiral Jonas Haggren var värd för mötet och är den som håller i Nordefcos ordförandeklubba under 2015. Foto: Niclas Ehlén/Försvarsmakten
Konteramiral Ingus Vizilius från Lettland menar att de nordiska och baltiska länderna har många gemensamma intressen inom försvarsområdet. Foto: Niclas Ehlén/Försvarsmakten
Mötesdeltagarna bjöds på en regnig tur med gruppbåt till Musköberget där de bland annat tittade närmare på sjöövervakningssystemen SUCBAS och SUCFIS. Foto: Niclas Ehlén/Försvarsmakten

Under ett par intensiva dagar på Amfibieregementet i Berga träffades i mitten av september representanter för Försvarsmakterna i de nordiska och baltiska länderna för att diskutera pågående och framtida samarbeten. Under mötet, som var en del av Sveriges ordförandeskap i Nordefco – Nordic Defence Cooperation, bestämde länderna att tillsammans ta fram en lista över projekt där det är möjligt att utöka samarbetet mellan de deltagande länderna. Det kan till exempel handla om förmågeutveckling,  logistik, försvarsmateriel och personalfrågor, exempelvis veteranstöd. Inom området utbildning och träning finns redan samarbetet Combined Joint Nordic Baltic Exercise Programme – ett  sätt att visa på övningar som är tillgängliga för övriga deltagare i programmet.

- Samarbetet mellan de nordiska och baltiska länderna går ut på att hitta möjliga samarbetsområden för ökad förmåga men samtidigt också aktivt bidra till att öka den  regionala säkerheten. Vi träffas för att diskutera hur vi kan få bättre insyn i varandras verksamheter, och för att hitta synergier. Vi vill ha ett konstruktivt samarbete med de baltiska länderna som ett komplement till det goda samarbete vi redan har med våra nordiska grannländer säger konteramiral Jonas Haggren, värd för mötet och den som håller i Nordefcos ordförandeklubba under 2015.

Konteramiral Ingus Vizilius från Lettland menar att de nordiska och baltiska länderna har många gemensamma intressen inom försvarsområdet. Ett exempel är Nordic Battlegroup där samtliga baltiska länder ingår vid sidan av de nordiska.  

- Nu träffas vi för att diskutera om det finns fler områden där vi kan samarbeta. Låt oss inte uppfinna hjulet flera gånger - vi kan lära mycket av varandra och säger han.

På plats på Berga fanns också Pilleriin Lillemets som representerade det estniska försvarsdepartementet. Hon är medveten om de hinder som kan finnas vid försvarssamarbeten över nationsgränserna. Det kan exempelvis handla om materiel som inte är kompatibel eller juridiska frågor.

- Att vi träffas så här är ett steg på vägen mot utökat samarbete. Om viljan finns, och det gör den, så finns det också sätt att lösa eventuella problem som uppstår, säger hon.

Nordiskt-baltiskt försvarssamarbete kan bara bedrivas om det finns enighet mellan ländernas regeringar. Passande då att representanter för den politiska nivån i de nordiska och baltiska länderna träffades på samma plats veckan innan för att diskutera möjligheterna till fördjupat samarbete.