Hemvärnsbataljon ur armén övar i skärgårdsmiljö

Samverkan mellan Hemvärnsförband under krigsförbandsövning och tillika Rikshemvärnschefens insatsövning.

För några dagar har 201:a insatskompaniet ur Sannaheds hemvärnsbataljon bytt miljö för att lösa uppgifter i skärgårdsmiljö tillsammans med bland annat 28:e hemvärnsbataljonen tillhörande Amfibieregementet och ett kompani tillhörande 33:e hemvärnsbataljonen från Småland.

Tjänstehunden Tiger är ett mycket bra sensorverktyg i förbandet Foto: kristina Swaan/Försvarsmakten
En av uppgifterna var att ytövervaka ett specifikt område Foto: kristina Swaan/Försvarsmakten
MC-ordonnansernas motorcyklar utanför den tillfälliga stabsplatsen Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Chefen insats, general Göran Mårtensson fick en genomgång av ställföreträdande Hemvärnsinsatskompanichefen Persson Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
I anslutning till stabsplatsen hade förläggning upprättats, kaminen hölls varm så att personalen kunde gå in och vila Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Alltings som upptäcktes skulle rapporteras och skrivas ner, det skedde vid ett fältmässigt kontor Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten

Sannahedsbataljonen är hemmahörande i Örebro och tillhör Livregementets husarer, K 3. Bataljonen deltar med 180 man i krigsförbandsövningen tillika Rikshemvärnschefens insatsövning som genomförs i Stockholms södra område.

Uppgiften som kompaniet ska lösa under övningen är att bidra till att förstärka skyddet av basområdet på och kring Berga med omnejd. Som en del i övningen genomfördes också en fordonsförflyttning från Örebro till Berga, söder om Stockholm. Övningen kommer att avslutas på samma sätt, det vill säga fordonsförflyttning tillbaka till Örebro län.

I fordonskollonen ingick hela 25 fordon av olika sort, kompaniet har också bandvagnar för att uppnå större framkomlighet i terrängen. Utöver det deltar tretton tjänstehundar av olika ras. Hundar är ett viktigt sensorverktyg i Försvarsmakten och inte minst inom Hemvärnet. Hundar har en enorm förmåga att upptäcka lukter, ljud och annat långt före de mänskliga sinnerna vilket gör att hundarnas tidiga förvarning till exempel kan förhindra skador genom upptäckt av sprängämnen eller av främmande människor i ett område. 

Positivt utbyte mellan Hemvärnsförband

– Vi har inte övat i det här området tidigare utan i huvudsak kring Örebro. Det är jättekul att få uppleva andra platser och samöva med andra hemvärnsförband och se hur man tillsammans kan lösa gemensamma uppgifter under tillämpade former, sa hemvärnssoldaten Caroline Pansarbjörn.

I det civila är Caroline mellanstadielärare och hon får en hel del frågor om Hemvärnet och Försvarsmakten av sina elever.

– Att kunna svara på elevernas alla frågor kring Försvarsmakten känns bra då de har en hel del frågor som de kanske annars inte skulle få besvarade. Många frågor handlar om varför vi ska kriga, men det är ju precis tvärtom, det handlar om att värna om mänskliga rättigheter och demokrati och genom det undvika konflikter, berättade Pansarbjörn

Kollegan Tony Andersson, uppskattade också övningen och den samverkan som är mellan hemvärnsbataljonerna.

– Jag har själv aldrig övat i skärgårdsmiljö vilket är både roligt och nyttigt. Framförallt ger utbytet mellan våra olika bataljoner mycket och så hoppas jag på att få åka stridsbåt, sa Tony

Försvarsmaktens insatschef, general Göran Mårtensson följde övningen under en hel dag och träffade alla ingående enheter ur de respektive deltagande hemvärnsbataljonerna. Generalen fick bland annat en orientering om läget av ställföreträdande hemvärnsinsatskompanichefen Persson.