Förmåga, taktik och god laganda

Armétaktisk chefs fältövning genomförd

För att öka kunskapen och förmågan till taktiskt tänkande på brigadnivå och utveckla förståelsen för genomförande av markoperationer har armétaktisk chefs fältövning genomförts i Norrbotten. - Att under en hel vecka samla krigsförbandschefer på flera nivåer och få möjligheten att enbart fokusera på att diskutera taktik är en fantastisk möjlighet, säger brigadgeneral Stefan Andersson.

Officerare diskuterar under fältövningen
Det är ett stort engagemang i diskussionerna när arméns krigsförbandschefer pratar om taktik. Foto: Magnus Julihn/Försvarsmakten

Övningen har genomförts under ledning av Markstridsskolan och har fokuserat på väpnad högintensiv markstrid med arméns brigader mot en kvalificerad motståndare. Deltagarna under fältövningen har främst utgjorts av krigsförbandschefer och stabsmedlemmar vid arméns manöver- och funktionsbataljoner under ledning av de båda brigadcheferna från Skövde och Boden. 

”Det är så vi utvecklar vår krigföringsförmåga”

Armétaktisk chef brigadgeneral Stefan Andersson har varit på plats under hela veckan och har med stort intresse och engagemang följt de olika gruppernas resonemang och planeringsarbete i terrängen och runt spelborden.

— Det är helt uppenbart att deltagarna har utvecklats och ökat sin kunskap om ingående förband och förmågor i brigaderna. Det är så vi utvecklar vår krigföringsförmåga.

Han var också nöjd med tydligheten kring militärregionerna och dess staber och hur dessa spelar in i genomförandet av en markoperation.

— Jag tycker att fältövningen känns som ett träningsläger inför en spelsäsong; bygga förmåga, utveckla teknik och taktik och skapa en god anda inom laget. För det är ju vi som skall spela match - om det behövs, avslutar Stefan Andersson.