Doktorn kan komma

När ett svensk flygförband åker iväg på övning långt bort från Sverige så följer flygläkare och sjuksköterska med.
− Helt enkelt för att vi har flygmedicinska regler och svenskt regelverk som styr det. Vi är ett stöd för att leverera effekt i övningen, säger flygläkare Jahn Gustafsson.

Med från Sverige har läkaren det som behövs för att kunna ta emot kunder och föra journaler. Foto: Louise Levin/Försvarsmakten
"Den är liten, men gör stor nytta om det skulle behövas" säger Elisabeth Olsson och visar den lilla hjärtstartaren som de har med sig. Foto: Louise Levin/Försvarsmakten

På Beja flygbas finns en läkarmottagning, ett så kallat Role 1, med tre vårdplatser och traumaberedskap. På läkarmottagningen har Jahn Gustafsson och sjuksköterskan Elisabeth Olsson ett mottagningsrum där de kan ta emot den svenska personalen som deltar i övningen om behov skulle uppstå. Varje dag så har de öppen mottagning vid två tillfällen, övrig tid är de tillgängliga på jour.

− Vi har haft ungefär 25 kundbesök varav sju flygmedicinska bedömningar. Mest förekommande är förkylningar och magåkommor, inget allvarligt, säger han.

Rummet som svenska läkaren och sjuksköterskan fått tilldelat har de dukat upp så att journalföring och enklare provtagning kan göras. Samarbete med basens läkarmottagning har fungerat bra.

− De är mycket gästvänliga och tillmötesgående. Även medicinskt har vi fått stöttning med receptbelagd medicin som vi inte hade med oss, säger Elisabeth Olsson.

Att ha egen sjukvårdsresurs med sig på övningar som denna sparar tid och underlättar för staben. Under övningen har läkaren besökt Beja stads sjukhus som har ett upptagningsområde för 250 000 patienter för att dels förbereda sig själv och dels få en uppfattning vad som kan erbjudas.

− Det är en bra standard på sjukvården, med allt man kan tänkas behöva som exempelvis ortopedi, medicinklinik och kirurgi, säger Jahn Gustafsson.

Något som Jahn Gustafsson har noterat − och som skiljer sig väsentligt från svenska förhållanden − är att flera av de portugisiska piloterna röker.

− De röker fruktansvärt mycket. Min bedömning är att det är definitivt olämpligt eftersom det försämrar lungkapaciteten, avslutar han.