”Bakom masken”

– De lär sig hantera farliga ämnen

Under veckan, 12-16 oktober, genomförs grundkurs CBRN i Bodens garnison. CBRN står för kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära stridsmedel. I kursen deltar nio elever.
– En bra kurs i ett intressant ämne, vi har fått lära oss mycket och upplägget har varit en bra mix av praktik och teori, säger Andreas Karlsson, hemvärnssoldat vid Norrbottensbataljonen.

Daniel Edström, CBRN-befäl på Norrbottensbataljonen och instruktör på kursen. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Innan torsdagens övning genomfördes täthetsprov med tårgas. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Kurschefen Mats-Einar Wallin kontrollerar skyddsmaskerna inför torsdagens skarpövning. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Andreas Karlsson kombinerar studier vid Luleå tekniska universitet med ett engagemang i hemvärnet. Andreas är soldat i Luleå insatspluton i Norrbottensbataljonen. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Daniel Edström förevisar hur senapsgasen reagerar vid kontakt med olika vätskor och material. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Patrik Rasmusson, soldat vid Försvarsmedicincentrum i Göteborg, på väg in i duschen efter sanering. ”Det har varit en bra kursvecka, dessutom var det kul att få besöka Boden, det är första gången för mig.” Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Sanering med personsaneringsmedel. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Släckning av brinnande napalm med filt på docka ingick också i grundkursen. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Indikering av skarp sarinklorid och senapsgas. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Lisa Hägglund, soldat på 91:a artilleribataljonen. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten

En olycka med farliga ämnen är allvarligt. En avsiktlig attack med kemiska, biologiska, radiologiska eller nukleära ämnen kan leda till en katastrof. CBRN-hot kan uppstå både vid krigshandlingar, olyckor och terrorhandlingar. I samband med terrorism kan man tänka sig avsiktlig spridning av kemiska, biologiska eller radiologiska ämnen.

Veckans grundkurs omfattar föreläsningar, materielövningar och tillämpningsövningar i grunder CBRN och brand. Kursen ska ge eleverna kunskaper om kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära stridsmedel samt om hur den personliga skyddsutrustningen nyttjas. Under veckan har eleverna fått kunskap om vilka skyddsåtgärder som ska vidtas före, under och efter en CBRN-händelse samt vilka automatiska och manuella indikeringsutrustningar som finns vid det egna förbandet för att indikera kemiska stridsmedel och joniserande strålning.
Initiativet till kursen kom från Daniel Edström, CBRN-befäl på Norrbottensbataljonen, en av I 19:s sju hemvärnsbataljoner.
– Vi behöver fler som kan leda CBRN-övningar på bataljonen. Till exempel när vi kör våra krigsförbandsövningar, säger Daniel Edström.

– Norrbottensbataljonen anmälde tre deltagare men kursen var ju öppen för alla så vi fick in anmälningar från vår egen pansarbataljon, Artilleriregementet och Försvarsmedicincentrum, berättar Mats-Einar Wallin, kurschef och ansvarig för CBRN-anläggningen i Boden.

Blivande CBRN-företrädare

Under torsdagen fick eleverna prova indikera skarp sarinklorid och senapsgas samt sanera skarp senapsgas. Patrik Rasmusson är den mest långväga kursdeldeltagaren, Patrik arbetar till vardags vid Första sjukhuskompaniet på Försvarsmedicincentrum i Göteborg.
– En jättebra utbildning, jag ska bli CBRN-företrädare på mitt kompani så det här bygger grunden för min fortsatta utveckling i CBRN-spåret. Redan om två veckor ska jag gå nästa kurs, då vid Totalförvarets skyddscentrum i Umeå.

Vill bli officer

Från Artilleriregementet deltar Lisa Hägglund, soldat på 91:a artilleribataljonen.
– Det är roligt att få utvecklas, jag har önskat att få bli CBRN-instruktör och det kommer att behövas i den nya grundutbildningen som startar nästa år, vi som är anställda soldater kommer att kunna stödja den genom att vara instruktörer. Nu kan jag till exempel hålla utbildning med tårgas, napalm och skyddsmask. Jag har dessutom jag siktet inställt på att bli officer så all kunskap man kan bygga på sig som soldat är en bra grund att stå på, avslutar Lisa Hägglund.