Upp till bevis för effektivare försvarslogistik

Besparingsåtgärder inom försvarslogistiken är satta under lupp. Försvarsmakten och Försvarets materielverk har redan lyckats frigöra stora belopp, men fler åtgärder behöver göras. Det visar en ekonomisk analys som Högkvarteret drog igång i våras. I närtid ska förband besökas för att se hur olika åtgärder fallit ut i praktiken.

Andreas Grönkvist har lett en analysgrupp som borrat sig ned i siffrorna för att se om olika besparingsåtgärder inneburit lägre kostnader för försvarslogistiken på förbandsnivån. Foto: Kristina Åstrand Bohman/Försvarsmakten

Andreas Grönkvist, chefscontroller på Högkvarteret, förklarar att i fokus för analysarbetet har varit verksamhet inom förråd, service och verkstäder samt inköpsverksamhet. Inom vissa områden ända ned till detaljnivå.

­­– Det är viktigt att vi kan verifiera besparingarna så de kan komma förbandsverksamheten till nytta. Försvarsmaktens analys så här långt bekräftar att stora besparingar är gjorda, men vi har inte nått så långt som vi hade velat.

Nettobesparingen sänks

Till utgången av 2017 ska FMV och Försvarsmakten ha frigjort 760 miljoner kronor på den årliga prislappen för försvarslogistik till förmån för förbandsverksamheten. I senaste kvartalsrapporten till regeringen landar prognosen på 775 miljoner kronor, men analysgruppen har också identifierat nya kostnader som sänker den totala nettobesparingen.

– Det handlar om merkostnader som inte varit beräknade i arbetet med rationaliseringsåtgärder, säger Andreas Grönkvist.

Ett exempel på merkostnader är att Försvarsmakten måste fortsätta betala hyror för flygverkstadslokaler och förrådslokaler, trots att lokalerna efter olika åtgärder inte behövs längre. Ett annat exempel handlar om att Försvarsmakten får betala högre personalkostnader för beställarkompetens än vad som var planerat.

Möjligheter att spara pengar

Målet är att frigöra pengar inom tre huvudområden inom försvarslogistiken: effektivare upphandlingsverksamhet, förråd, service och verkstäder samt inom ledning och beställning.

– Upphandlingsområdet blev den positiva överraskningen för mig. Små initiativ, små åtgärder kan ge möjligheter till stora besparingar. Inte bara på avtalssidan utan även genom förändrade inköpssätt eller förändrat beteende, säger Andreas Grönkvist.

Bara åtgärden att införa standardstorlekar på hyrbilar utefter behovet och inte alltid reflexmässigt hyra stora kombibilar, frigjorde 13 miljoner kronor förra året. Och genom nya avtal kunde en halv miljon kronor frigöras på årskostnaden för 80-grams skrivarpapper.

Fler besparingar måste göras

På minussidan har Andreas Grönkvist främst reagerat över hur svårt det är att koppla ihop besparingsplanering med ett förändrat arbetssätt inom ledning och beställningsområdet.

– Det förändrade arbetssättet utgår från en logik som i sin tur ska generera besparingar. Det är lite upp till bevis nu att det går att härleda kostnadsbesparingar från de interna utredningar och förslag till myndighetsgemensamma verksamhetsflöden som tagits fram för att vi ska arbeta på ett mer effektivt sätt.

Han konstaterar att det fortfarande behöver göras fler besparingar, samtidigt som det för Försvarsmakten är viktigt att dessa inte inverkar på kvaliteten eller leveranstider till förbanden.

Erfarenheter i praktiken

I höst ska en arbetsgrupp från Högkvarteret besöka några utvalda förband. Resultatet från vårens ekonomiska analys ska bättre kvalitetssäkras genom att enheterna får förklara hur besparingarna påverkat i praktiken. Fungerar det bra? Får de göra vissa jobb själva nu, eller har det kanske uppstått nya kostnader som man inte hade räknat med? Resultatet från besöken ska redovisas i slutet av året.