Tiden ger framgången

Analysgruppen vid Totalförsvarets skyddscentrum i Umeå ingår i första CBRN-kompaniet. Den har under de senaste två veckorna genomfört krigsförbandsövning tillsammans med övriga delar av förbandet. Nu deltar gruppen i Armé- och Flygvapenövningarna 2015. Så långt har allt flutit på bra utan friktioner.

Analysgruppens mobila labb dolda av maskeringsnät. Marcus Nygren visar vägen in under näten. Foto: Wilhelm Guldbrand/Försvarsmakten
Känslan av stort tält tränger sig på när man befinner sig under näten. Där kan personal komma och gå utan att bli sedd från långt håll. Foto: Wilhelm Guldbrand/Försvarsmakten
Kapten Lena Olken är chef för Analysgruppen vid SkyddC i Umeå där de rörliga labboratorierna ingår. Foto: Wilhelm Guldbrand/Försvarsmakten

– Vi har haft att göra över tiden, berättade analysgruppens chef, kapten Lena Olken, den gångna söndagen. Dels har det kommit in prover som är inom ramen för övningens scenario och dels har förbandsinstruktörerna försett oss med uppgifter som ligger utanför övningens läge.

Kapten Olken berättar också att analysgruppens uppsättning på plats är unik. Aldrig tidigare har gruppens tre laboratorier verkat i fält tillsammans utanför SkyddC. Det är både glädjande och en utmaning som stimulerar.

Fullt sysselsatta

Gruppchefen berättar att det började ganska lugnt. En insatsenhet öster om Vättern fick vattenprover skickade med helikopter till gruppen. B-labbet (biologiska labboratoriet) analyserade. Det visade sig att någon hade smittat det aktuella vattenverket med kolera (OBS! Detta resultat är ett övningsresultat och ingen verklig kolerasmitta finns ute i samhället.) Efter det resultatet så har berörda beslutsfattare kunnat gå ut med information och anvisningar om hur den situationen ska hanteras.

Det dröjde inte länge innan prov kom från Ronneby med strålande material. Det höll gruppen på med ganska länge eftersom det var svårtolkat men även där fanns nu ett resultat.

Under lördagen kom ett prov med en C 130 Herkules (ett transportflygplan) som gruppen fick hämta ute på landningsbanan vilket var ett avbrott i arbetet.

Rekognoseringsgruppen i Ronneby har också genomfört två forensiska provtagningar som analysgruppen också har resultat på. Det visade sig vara övningsämne "Gul" vilket betyder nervgas. Värt att säga i ett sådant sammanhang är att den typen av prover dels, av tidsskäl, behålls av den egna gruppen och i övrigt går så provet också till ett ackrediterat labb för att valideras. I detta fall blir det då FOI i Umeå.

Utmaningen

Tiden är alltid utmaningen. Man vill ha resultaten "nu", speciellt om man har fått skadade. Tyvärr tar analyserna den tid de tar. Följaktligen är det mycket viktigt att redan på provtagningsplatsen prioritera och snabbt transportera provet till labbet samtidigt som labbet måste informeras för att hinna förbereda sig att stå berett när proverna kommer in. Den här förståelsen och samordningen är framgångsfaktorn för att vi ska få bästa resultat. I det sammanhanget är det också lättare att förstå varför 1. CBRN-kompaniet har mobila labb. Tid sparas genom att kunna stå nära där det händer och att transportera proverna snabbt. I det läget kan tiden rädda liv.