Redo att bryta ny specialistofficersmark

Den första centrala utbildningen för högre specialistofficerare (HSOU) är igång! Militärhögskolan i Halmstad (MHS H) har nyligen välkomnat elva förväntansfulla fanjunkare från både armén, marinen och flygvapnet som är redo att både utveckla sig själva och specialistofficerskåren.

Fanjunkare Joakim Hiertner vill kunna bidra till en tydligare väg framåt för yngre specialistofficerskollegor. Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten

– Det ska bli spännande det här, säger John Andersson från Amfibieregementet med eftertryck.  Det som gör det särskilt kul att vara här är nybyggarandan! Det är roligare att få vara med om något nytt där allt inte är helt klart än att man vet in i minsta detalj hur allt ska vara.

Kurskamraten Joakim Hiertner, Helikopterflottiljen, håller med och tillägger:
– Förutom den personliga utvecklingen hoppas jag på att få vara med och skapa lite större tydlighet inom specialistofficersskrået så att utvecklingen för de yngre kollegorna som gått den grundläggande specialistofficersutbildningen blir konkret, att de kan se hur det kan vara för dem om fem år till exempel!

Försök med inriktning mot en permanent HSOU

Utbildningen är det första av två beslutade genomföranden under de kommande två åren. Utbildningskonceptet och de framtagna målen ska provas och utvärderas för att man sedan slutligt ska kunna fatta beslut om införande av HSOU i Försvarsmakten.

Årets kursdeltagare är ursprungligen löjtnanter, numer utnämnda till fanjunkare, som redan är placerade, eller ska placeras, på högre specialistofficersbefattningar som förvaltare (OR-8). Det övergripande målet för utbildningen är att den nyblivna förvaltaren ska kunna delta i stabsarbete på taktisk nivå (bataljon/flottilj/brigad) som tjänstegrensföreträdare eller allmän stabsmedlem inom en nationell ram.

Utbildningen pågår fram till slutet av maj nästa år där de första tretton veckorna tillbringas i huvudsak på MHS H med fokus att utveckla de gemensamma förmågorna. Huvudämnen under hösten är ledarskap, krigsvetenskap och totalförsvaret/folkrätt, och management. Även andra ämnen som pedagogik och språk inryms i huvudämnena.
– MHS H är ansvariga för hela utbildningen, men delar av utbildningen genomförs på andra förband och platser, till exempel managementutbildning på Militärhögskolan Karlberg, förklarar Stefan Broén, chef för HSOU på MHS H. Efter årsskiftet genomförs stabstjänstkurser på Ledningsregementet, en stabstjänstövning och ett syntesskede med en fältövning på Gotland innan det är dags för examen på MHS H i vecka 21.

Förväntan i luften

Årets kursdeltagare är förväntansfulla både när det gäller själva utbildningen och framtiden.
– Jag ser verkligen fram emot umgänget med de andra specialistofficerarna på kursen som representerar så stor bredd i Försvarsmakten, berättar John Andersson. Än så länge är vi ganska ensamma på våra respektive organisationsenheter. Det är bra att få med sig lite nya tankar, idéer och erfarenheter från andra förband hem till det egna organisationsutvecklingsarbetet, vilket är en stor fråga för vårt krigsförband.
– Det är spännande med en ny utbildning, men också att kliva in i en ny roll efter utbildningen, tillägger Joakim Hiertner.  Jag hoppas på att få jobba med fortsatt utveckling av specialistofficerssystemet, till exempel att skapa tydliga ramar för specialistofficerares ansvar och uppgifter, men framförallt att utveckla samarbetet och relationerna till officerarna. Hur ska vi jobba tillsammans för att bli en effektiv yrkesofficerskår?

Men det är inte bara kursdeltagarna som är förväntansfulla. På MHS H har planeringen pågått under en längre tid och nu är det dags.
– Vi ser verkligen fram emot det här, säger Stefan Broén.  Nu får vi bryta lite ny mark med en ny utbildning och tar in nya ämnen som management och totalförsvaret/folkrätt. Vi är förberedda och klara att ta emot våra kollegor och kommer att ge allt för att de ska få en både lärorik och trivsam tid hos oss!